9 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (83)ประโยคภาษาจีน (83)

🍄🍄🍄你有没有按照我的吩咐去找他?
Nǐ yǒu méiyǒu ànzhào wǒ de fēnfù qù zhǎo tā?
คุณได้ไปหาเขาตามที่ฉันสั่งไว้หรือไม่


我就按照吩咐做了。
Wǒ jiù ànzhào fēnfù zuòle.
 ฉันทำตามที่สั่งแล้ว


讨论会进行得很热烈。
Tǎolùn huì jìnxíng dé hěn rèliè.
การอภิปรายเป็นไปอย่างเข้มข้น


我没有跟他打交道过。
Wǒ méiyǒu gēn tā dǎjiāodàoguò.
ฉันไม่เคยคบเขามาก่อน


他看问题很尖锐。
Tā kàn wèntí hěn jiānruì.
เขามองปัญหาได้อย่างแหลมคม他的服役期还没有满。
Tā de fúyì qī hái méiyǒu mǎn.
อายุรับราชการทหารตามเกณฑ์ยังไม่ครบ


病人在床上呻吟。
Bìngrén zài chuángshàng shēnyín.
คนไข้นอนครวญครางอยู่บนเตียง
(呻吟 Shēnyín ครวญคราง โอดโอย(ด้วยความเจ็บปวด))


千万别漏风。
Qiān wàn bié lòufēng.
อย่าแพร่งพรายข่าวออกไปอย่างเด็ดขาด


再接再厉不能松劲。
Zàijiēzàilì bùnéng sōngjìn.
พยายามมุมานะต่อไป อย่าได้คลายความพยายาม
(松劲 Sōngjìn ลดระดับความตึงเครียด คลาย)


大家座在风凉的地方休息。
Dàjiā zuò zài fēngliáng dì dìfāng xiūxi.
พวกเรานั่งพักผ่อนอยู่ในที่ที่มีลมพัดเย็นสบาย
(风凉 Fēng liáng ลมโชยเย็นสบาย)


为什么大家总认为我在说风凉话?
Wèishénme dàjiā zǒng rènwéi wǒ zài shuō fēngliánghuà?
ทำไมทุกคนถึงมักจะคิดว่าฉันพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรยอยู่นะ
(风凉话 Fēng liáng huà คำพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรย)


她说的是风凉话。
Tā shuō de shì fēngliánghuà.
เธอพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยนะ


紧张的心情慢慢缓和下来了。
Jǐnzhāng de xīnqíng màn man huǎnhé xiàláile.
อารมณ์ที่ตึงเครียดค่อยๆคลายลงแล้ว


保证不再发生类似的事件。
Bǎozhèng bù zài fāshēng lèisì de shìjiàn.
รับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนี้อีก


他们好像是多年的老朋友。
Tāmen hǎoxiàng shì duōnián de lǎo péngyǒu.
พวกเขาคล้ายกับว่าเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาหลายปี


事情进展如何?
Shìqíng jìnzhǎn rúhé?
 เรื่องราวได้คลี่คลายไปอย่างไรบ้าง


两者并重
Liǎng zhě bìngzhòng
ให้ความสำคัญควบคู่กันทั้งสอง


该说的一定要说。
Gāi shuō de yīdìng yào shuō.
สิ่งที่ควรจะพูดก็ต้องพูด


该两天干的活,他一天就干完了。
Gāi liǎng tiāngān de huó, tā yītiān jiù gàn wánliǎo.
งานที่ควรจะทำสองวันนั้น เขาทำวันเดียวก็เสร็จ


这回该我做了吧?
Zhè huí gāi wǒ zuòle ba?
คราวนี้ควรจะให้ฉันทำได้แล้วใช่ไหม


你做得相当好。
Nǐ zuò dé xiāngdāng hǎo.
คุณทำได้ค่อนข้างดีทีเดียว

 🌸🌸🌸🌸🌸


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...