10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (86)ประโยคภาษาจีน (86)
🌻🌻🌻


我们不是傻瓜,会相信这种鬼话。
Wǒmen bùshì shǎguā, huì xiāngxìn zhè zhǒng guǐhuà.
พวกเราไม่ใช่คนโง่ๆ ที่จะไปเชื่อเรื่องไร้สาระอย่างนั้น


他病了很久,走起来摇摇晃晃。
Tā bìngle hěnjiǔ, zǒu qǐlái yáo yáohuàng huǎng.
เขาป่วยมาตั้งนาน เวลาเดินก็เลยเดินแบบโซเซไม่มีกำลัง
(摇摇晃晃 Yáo yáo huang huang โอนเอน เซ เซไปเซมา สั่นไหว โยกโงงเงง)


今天这个会很重要,我非去不可。
Jīntiān zhège huì hěn zhòngyào, wǒ fēi qù bùkě.
การประชุมวันนี้สำคัญมาก ฉันจะต้องไปให้ได้


详细地记载事情的经过。
Xiángxì dì jìzǎi shìqíng de jīngguò.
จดความเป็นไปของเรื่องราวอย่างละเอียด


这个问题把我困住了。
Zhègè wèntí bǎ wǒ kùn zhùle.
ปัญหานี้ทำให้ฉันตกอยู่ในสภาพที่ลำบากแล้ว
( Kùn ตกอยู่ในสภาพที่ลำบากยากแค้น ตกอยู่ในสภาพที่อับจน ตกอยู่ในสภาพที่ดิ้นไม่หลุด)


他是一个敢做敢为的人。
Tā shì yīgè gǎn zuò gǎn wéi de rén.
เขาเป็นคนจริง (เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย)
(敢做敢为 Gǎn zuò gǎn wéi กล้าทำ กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย)


我是开玩笑的,你别当真。
Wǒ shì kāiwánxiào de, nǐ bié dàngzhēn.
ฉันพูดเล่น โปรดอย่าถือเป็นเรื่องจริงจัง


他的确是这样说的。
Tā díquè shì zhèyàng shuō de.
เขาพูดอย่างนี้จริงๆ


这个问题从表面上看似乎很难,其实并不难。
Zhège wèntí cóng biǎomiàn shàng kàn sìhū hěn nán, qíshí bìng bù nán.
ปัญหานี้มองตามรูปการภายนอกแล้วมันยาก แต่อันที่จริงแล้วมันไม่ได้ยากเลย


果然不出所料。
Guǒrán bù chūsuǒ liào.
เป็นไปตามคามหมายจริงๆ
他决不是傻瓜。
Tā jué bùshì shǎguā.
เขาไม่ใช่คนโง่เด็ดขาด


大家聚在一起商量商量。
Dàjiā jù zài yīqǐ shāngliang shāngliang.
พวกเราได้จับกลุ่มปรึกษาหารือกัน


从不懂到懂。
Cóng bù dǒng dào dǒng.  
จากไม่รู้จนรู้


他们俩的友谊逐渐淡薄。
Tāmen liǎ de yǒuyì zhújiàn dànbó.
มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสองค่อยๆจืดจางลง


如果冒昧之处,请原谅!
Rúguǒ màomèi zhī chù, qǐng yuánliàng!
ถ้ามีการล่วงเกินก็ได้โปรดให้อภัยด้วย ถ้ามีการจาบจ้วงก็ได้โปรดให้อภัยด้วย
(冒昧 Màomèi (พูดหรือการกระทำ) ละลาบละล้วง ล่วงละเมิด)🍹🍹🍹🍹🍹

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ