10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (86)ประโยคภาษาจีน (86)

🌻🌻🌻


我们不是傻瓜,会相信这种鬼话。
Wǒ men bù shì shǎ guā, huì xiāng xìn zhè zhǒng guǐ huà.
พวกเราไม่ใช่คนโง่ๆ ที่จะไปเชื่อเรื่องไร้สาระอย่างนั้น

详细地记载事情的经过。
Xiáng xì de jì zǎi shì qíng de jīng guò.
จดความเป็นไปของเรื่องราวอย่างละเอียด

他是一个敢做敢为的人。
Tā shì yīgè gǎn zuò gǎn wéi de rén.
เขาเป็นคนจริง (เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย)
*敢做敢为 
Gǎn zuò gǎn wéi 
กล้าทำ ;
กล้าเสี่ยง; 
กล้าได้กล้าเสีย
果然不出所料。
Guǒ rán bù chū suǒ liào.
เป็นไปตามคามหมายจริงๆ
他决不是傻瓜。
Tā jué bù shì shǎ guā.
เขาไม่ใช่คนโง่เด็ดขาด大家聚在一起商量商量。
Dà jiā jù zài yī qǐ shāng liang shāng liang.
พวกเราได้จับกลุ่มปรึกษาหารือกัน
如果冒昧之处,请原谅!
Rú guǒ mào mèi zhī chù, qǐng yuán liàng!
ถ้ามีการล่วงเกินก็ได้โปรดให้อภัยด้วย ถ้ามีการจาบจ้วงก็ได้โปรดให้อภัยด้วย
*冒昧 
Mào mèi 
(พูดหรือการกระทำ) ละลาบละล้วง 
ล่วงละเมิด🍹🍹🍹🍹🍹ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...