10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (87)
ประโยคภาษาจีน (87)
🌸🌸🌸


连一个人影也找不到。
Lián yīgè rényǐng yě zhǎo bù dào.
แม้แต่เงาของคนเพียงคนเดียวก็หาไม่เจอ
(人影 Rényǐng  เงา)


我想成为一个出口成章的人!
Wǒ xiǎng chéngwéi yīgè chūkǒuchéngzhāng de rén!
ฉันอยากเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนคนหนึ่ง
(出口成章的人 Chūkǒuchéngzhāng de rén เจ้าบทเจ้ากลอน)他们俩下了半天的棋,结果还是打成平局。
Tāmen liǎ xiàle bàntiān de qí, jiéguǒ háishì dǎ chéng píngjú.
เราทั้งสองคนเล่นหมากรุกตั้งค่อนวันแล้ว แต่ในที่สุดก็เสมอกัน
(打成平局 Dǎ chéng píngjú เสมอกัน  ;เจ๊า)


我们打赌,结果还是赌不出输赢来。
Wǒmen dǎdǔ, jiéguǒ háishì dǔ bù chū shūyíng lái.
 เราพนันกัน แต่ในที่สุดก็เจ๊ากัน


你不同意,就拉倒!
Nǐ bù tóngyì, jiù lādǎo!
คุณไม่เห็นด้วย ก็เจ๊ากันไป
(拉倒 Lādǎo เลิกกันไป เจ๊า)


真的有这么一回事吗?
Zhēn de yǒu zhème yī huí shì ma?
มีเรื่องอย่างนี้จริงๆเหรอ


我已经通知他会议一延期。
Wǒ yǐjīng tōngzhī tā huìyì yī yánqī.
ฉันได้แจ้งให้เขาทราบว่าการประชุมได้เลื่อนออกไปแล้ว
(延期 Yánqī  เลื่อนออก)


他讲得十分明白。
Tā jiǎng dé shífēn míngbái.
เขาพูดได้ชัดเจนมาก


他是我们之中的诙谐者。
Tā shì wǒmen zhī zhōng de huīxié zhě.
เขาเป็นตัวโจ๊กในกลุ่มของพวกเรา
(诙谐者 Huīxié zhě ตัวโจ๊ก ตัวตลก)


我们抓住一切机会改进我们的工作。
Wǒmen zhuā zhù yīqiè jīhuì gǎijìn wǒmen de gōngzuò.
พวกเราได้ฉกฉวยโอกาสเท่าที่มีอยู่ทุกอย่างปรับปรุงงานของเรา


他从我手中抢走了信。
Tā cóng wǒ shǒuzhōng qiǎng zǒule xìn.
เขาฉวยเอาจดหมายในมือของฉันไป


早晚我们要收拾这个坏蛋。
Zǎowǎn wǒmen yào shōushí zhège huàidàn.
 ถึงยังไงเราเองก็ต้องเล่นงานเจ้าวายร้ายนี้สักวันหนึ่งแน่


大家都这么说。
Dàjiā dōu zhème shuō.
ใครๆก็พูดกันอย่างนี้


他是这样一个大公无私的人。
Tā shì zhèyàng yīgè dàgōngwúsī de rén.
 เขาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละ
(大公无私 Dà gōng wú sī  เที่ยงตรงเป็นธรรม ;ไม่เห็นแก่ตัว ;ไม่มีความลำเอียง)🌱🌱🌱🌱🌱

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...