10 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (89)ประโยคภาษาจีน (89)
🌷🌷🌷


我上了这个坏家伙的当。
Wǒ shàngle zhègè huài jiāhuo de dàng.
ฉันเสียท่าไอ้เวรนั่นไปแล้ว
(上当 Shàngdàng ถูกต้ม หลงกล เสียท่า)


我们争先发言。
Wǒmen zhēngxiān fāyán.
พวกเราพากันแย่งกันขึ้นแสดงความคิดเห็น


你挨着我坐吧。
Nǐ āizhe wǒ zuò ba.
คุณนั่งชิดฉันเถอะ


你挨近我一点儿。
Nǐ āijìn wǒ yīdiǎnr.
คุณกระเถิบเข้ามาชิดฉันหน่อย


他总是早上起得很早。
Tā zǒng shì zǎoshang qǐ dé hěn zǎo.
เขาตื่นแต่เช้าเสมอ


他习惯于做某事。
Tā xíguàn yú zuò mǒu shì.
เขาชินกับการทำบางสิ่งบางอย่าง
( Guàn เคย เคยชิน ชิน ติดเป็นนิสัย)


我对此已习惯成自然。
Wǒ duì cǐ yǐ xíguàn chéng zìrán.
ฉันชินต่อสิ่งนี้จนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
(习惯成自然 Xí guàn chéng zì rán ทำจนชินจนเป็นเรื่องธรรมดา)


我们都为他感到骄傲。
Wǒmen dōu wèi tā gǎndào jiāo ào.
เราทุกคนภูมิใจในตัวเขา


听了他的话,我不由得打了个冷战。
Tīngle tā dehuà, wǒ bùyóudé dǎle gè lěngzhàn.
พอฟังเขาพูดแล้ว ฉันก็อดไม่ได้ที่จะทำสงครามเย็น
(不由得 Bù yóu dé ช่วยไม่ได้ อดไม่ได้ที่จะ )
(冷战 Lěngzhàn สงครามเย็น)


听了他的话她更加生气了。
Tīngle tā dehuà tā gèngjiā shēngqìle.
พอฟังเขาพูดเท่านั้นแหละเธอก็ยิ่งโกรธเพิ่มมากขึ้น


我这条生命是你亲自解救的。
Wǒ zhè tiáo shēngmìng shì nǐ qīnzì jiějiù de.
ชีวิตของฉันนี้คุณเป็นคนชุบขึ้นมาใหม่
(解救 Jiějiù ช่วยชีวิต กอบกู้ชีวิต (ให้พ้นจากภยันตราย) แก้ไขให้รอดพ้นจากอันตราย)


汗水湿透他的衣服。
Hànshuǐ shī tòu tā de yīfú.
เหงื่อไหลเปียกชุ่มเสื้อผ้าของเขา


我对他的本性已了如指掌。
Wǒ duì tā de běnxìng yǐ liǎorúzhǐzhǎng.
ฉันรู้เช่นเห็นชาติสันดานของเขาจนทะลุปรุโปร่งหมดแล้ว
(本性 Běnxìng สันดานเดิม กมลสันดาน)
(了如指掌 Liǎo rú zhǐ zhǎng รู้เหมือนหลับตาเห็นรู้อย่างทะลุปรุโปร่ง)


他外表虽土气,但内心善良诚挚,是一个值得交往的朋友。
Tā wàibiǎo suī tǔqì, dàn nèixīn shànliáng chéngzhì, shì yīgè zhídé jiāowǎng de péngyǒu.
แม้ว่าเขาจะดูเชย  แต่เขามีจิตใจที่ดีและจริงใจ  เป็นคนที่น่าคบคนหนึ่ง
(善良 Shànliáng ใจดี)
(诚挚 Chéngzhì อย่างจริงใจ ;จริงใจ)


他是一个没有生命活力的人。
Tā shì yīgè méiyǒu shēngmìng huólì de rén.
เขามีชีวิตอย่างซักกะตาย
(活力 Huólì  กำลังวังชา  ;ความกระปรี้กระเปร่า)


他把罪状推诿给别人。
Tā bǎ zuìzhuàng tuīwěi gěi biérén.
เขาซัดทอดความผิดไปให้คนอื่น
(罪状 Zuìzhuàng ข้อเท็จจริงที่กระทำความผิด ;ข้อเท็จจริงที่กระทำผิดทางอาญา)
(推诿 Tuīwěi ปัดภาระ(ให้คนอื่น) ;ซัดทอด)


他告发你是主谋。
Tā gàofā nǐ shì zhǔmóu.
 เขากล่าวหาว่าคุณเป็นผู้บงการ
(告发 Gàofā กล่าวโทษ ;กล่าวหา)
(主谋 Zhǔmóu ผู้บงการตัวการ)


擦干额上的汗水。
Cā gān é shàng de hànshuǐ.
ซับเหงื่อที่หน้าผาก

🍓🍓🍓🍓🍓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...