11 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (94)
ประโยคภาษาจีน (94)
🌴🌴🌴

脸紧绷绷的,像很生气的样子。
Liǎn jǐnbēngbēng de, xiàng hěn shēngqì de yàngzi.
หน้ามึนตึงคล้ายๆกับโกรธมาก


他因震惊一时神志不清。
Tā yīn zhènjīng yīshí shénzhì bù qīng.
เขาช็อกจนตั้งสติไม่อยู่
(震惊 Zhènjīng ทำให้ตื่นตระหนกตกใจ ; ช็อก)
(神志不清 Shén zhì bù qīng ไม่ได้สติขาดสติ)


慢慢讲别紧张。
Màn man jiǎng bié jǐnzhāng.
พูดช้าๆไม่ต้องตื่นเต้น


喝醉了酒,头脑昏沉。
Hē zuìle jiǔ, tóunǎo hūnchén.
พอดื่มเหล้าเมาแล้วสติก็เลอะเลือน
(昏沉 Hūnchén สติเลอะเลือน)我还有事,别来纠缠。
Wǒ hái yǒushì, bié lái jiūchán.
ฉันยังมีธุระอยู่ อย่ามากวนฉันเลย
(纠缠 Jiūchán กวนกวนใจ ;รบกวน)


问题纠缠不清。
Wèntí jiūchán bù qīng.
ปัญหายุ่งอีนุงตุงนัง
(纠缠 Jiūchán ยุ่งเหยิงยุ่งอีนุงตุงนัง)


他想睡一会,但睡不着。
Tā xiǎng shuì yī huǐ, dàn shuì bùzháo.
เขาอยากจะนอนสักงีบหนึ่ง แต่ก็นอนไม่หลับ


他话也不答,头也不回,只顾低着头干他的事。
Tā huà yě bù dá, tóu yě bù huí, zhǐgù dīzhe tóu gàn tā de shì.
เขาไม่ยอมตอบและไม่ยอมหันหน้ามาเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานของเขาลูกเดียว


有人在我肩上轻轻拍一下。
Yǒurén zài wǒ jiān shàng qīng qīng pāi yīxià.
มีคนเอามือแตะที่ไหล่ฉัน


他不想插手这事。
Tā bùxiǎng chāshǒu zhè shì.
เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
插手 Chāshǒu เข้าแทรกเข้าร่วม(ทำเรื่องบางอย่าง)


他熟悉这一带的路途。
Tā shúxī zhè yīdài de lùtú.
เขารู้จักถนนหนทางในย่านนี้ดี


他毫无所长。
Tā háo wú suǒ cháng.
เขาไม่ถนัดอะไรสักอย่าง


他气冲冲地闯办公室。
Tā qì chōngchōng de chuǎng bàngōngshì.
เขาพรวดพราดเข้าไปในห้องทำงานด้วยอารมณ์ที่เดือดพล่าน


这件工作拖得太久了。
Zhè jiàn gōngzuò tuō dé tài jiǔle.
งานชิ้นนี้ถ่วงไว้นานแล้ว


期限快到了,不能再拖延了。
Qīxiàn kuài dàole, bùnéng zài tuōyánle.
เวลากำหนดจะถึงอยู่แล้ว จะถ่วงเวลาออกไปอีกไม่ได้我至今未得到他的答复。
Wǒ zhìjīn wèi dédào tā de dáfù.
จนถึงวันนี้ฉันยังไม่ได้รับคำตอบของเขาเลย


至今没有人提出反对意见。
Zhìjīn méiyǒu rén tíchū fǎnduì yìjiàn.
จนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็นที่คัดค้านออกมา


直到现在我还没有接到正式通知。
Zhídào xiànzài wǒ hái méiyǒu jiē dào zhèngshì tōngzhī.
จนถึงบัดนี้ฉันยังไม่ได้รับแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเลย


我们直到昨晚才接到通知。
Wǒmen zhídào zuó wǎn cái jiē dào tōngzhī.
จนถึงเมื่อคืนวานนี้เราจึงได้รับการแจ้งให้ทราบ


我们听过他谈到这件事。
Wǒmen tīngguò tā tán dào zhè jiàn shì.
พวกเราเคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่


别再提那件事了。
Bié zài tí nà jiàn shìle.
อย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลย

🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ