11 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (97)ประโยคภาษาจีน (97)
🌴🌴🌴


这是事情的真相。
Zhè shì shìqíng de zhēnxiàng.
นี่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องราว


我要检查一下视力。
Wǒ yào jiǎnchá yīxià shìlì.
ฉันต้องการตรวจสายตาสักหน่อย


冷的发抖。
Lěng de fā dǒu.
หนาวจนตัวสั่น


他尽了最大的能力帮助我们。
Tā jǐnle zuìdà de nénglì bāngzhù wǒmen.
เขาช่วยเหลือพวกเราเท่าที่จะสามารถทำได้


尽可能减少错误。
Jǐn kěnéng jiǎnshǎo cuòwù.
ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้


你需要多少就拿多少。
Nǐ xūyào duōshǎo jiù ná duōshǎo.
คุณจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นใช้เท่าที่คุณต้องการ


他的回答等于拒绝。
Tā de huídá děngyú jùjué.
คำตอบของเขาก็เท่ากับการปฏิเสธ


不识字就等于睁眼瞎子。
Bù shí zì jiù děngyú zhēng yǎn xiāzi.
ไม่รู้หนังสือก็เท่ากับตาบอด


这本书不如我想的那么好。
Zhè běn shū bùrú wǒ xiǎng de nàme hǎo.
หนังสือเล่มนี้ไม่ดีเท่ากับที่ฉันคิดไว้


想不到她会插上一手。
Xiǎngbùdào tā huì chā shàng yīshǒu.
คิดไม่ถึงว่าเธอจะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้


他说个没完,别人半句话也插不进。
Tā shuō gè méiwán, biérén bàn jù huà yě chā bù jìn.
เขาพูดไม่ยอมหยุด คนอื่นเลยพูดแทรกเข้าไปไม่ได้แม้แต่คำเดียว


这座房子破败不堪。
Zhè zuò fángzi pòbài bùkān.
บ้านหลังนี้โทรมมาก


他们轮奸一个妇女。
Tāmen lúnjiān yīgè fùnǚ.
พวกเขามากันรุมโทรมผู้หญิงคนหนึ่ง
轮奸 Lúnjiān   รุมโทรมรุมข่มขืน


这个消息还没有证实,你怎么就记得那样了。
Zhège xiāoxī hái méiyǒu zhèngshí, nǐ zěnme jiù jìde nàyàngle.
ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันกันแล้วทำไมคุณจะต้องไปกระวนกระวายใจไปอย่างนั้นหละ


算上你,一共有十个人。
Suàn shàng nǐ, yīgòng yǒu shí gèrén.
รวมทั้งคุณด้วย ก็เป็นสิบคน


人们要论长道短。
Rénmen yào lùn cháng dào duǎn.
คนเขาจะนินทาเอา
论长道短 Lùn cháng dào duǎn  นินทา


一温和的手段对待他。
Yī wēnhé de shǒuduàn duìdài tā.
ใช้วิธีการที่นุ่มนวลปฏิบัติต่อเขา


使我们十分钦佩。
Shǐ wǒmen shífēn qīnpèi.  
ทำให้พวกเราเกิดความเคารพเลื่อมใสเขามาก
钦佩 Qīnpèi เคารพเลื่อมใส


东西好,价钱又便宜,值得买。
Dōngxi hǎo, jiàqián yòu piányí, zhídé mǎi.
ของดี ราคาถูก คุ้มค่าแก่การซื้อ
值得 Zhídé สมควรคู่ควร ;คุ้มค่า


那件事发生在很久很久以前。
Nà jiàn shì fāshēng zài hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián.
เรื่องนั้นได้เกิดขึ้นมานานมากแล้ว


不能有一点错误。
Bùnéng yǒu yīdiǎn cuòwù.
จะผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้


🌼🌼🌼🌼🌼


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ