11 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (99)ประโยคภาษาจีน (99)
🌴🌴🌴

他那受了伤的手腕开始肿起来了。
Tā nà shòule shāng de shǒuwàn kāishǐ zhǒng qǐláile.
ข้อมือของเขาที่ได้รับบาดเจ็บเริ่มบวมขึ้นแล้ว


他疯疯癫癫的样子叫人讨厌。
Tā fēng feng diān diān de yàngzi jiào rén tǎoyàn.
ลักษณะท่าทางเขาบ้าๆบอๆมันน่ารำคาญที่สุด
疯疯癫癫 Fēng feng diān diān บ้าๆบอๆ ;ไม่เต็มบาทบ๊องๆ


他有时候疯疯癫癫。
Tā yǒu shíhòu fēng feng diān diān.
บางครั้งเขาก็บ๊องๆ ;บางครั้งเขาก็ไม่เต็มบาท


他把好消息告诉了他家。
Tā bǎ hǎo xiāoxī gàosùle tā jiā.
เขาได้นำข่าวดีไปบอกให้ทุกคนรู้


他这个人是约束不住的。
Tā zhège rén shì yuēshù bù zhù de.
เขาคนนี้ควบคุมไม่ค่อยอยู่
约束 Yuēshù บังคับ ;ควบคุม ;จำกัด(ให้อยู่ในขอบเขต)


他的身体软弱得路都不能走了。
Tā de shēntǐ ruǎnruò dé lù dōu bùnéng zǒule.
ร่างกายของเขาอ่อนแอจนเดินไม่ไหว


我不再是软弱可欺的人了。
Wǒ bù zài shì ruǎnruò kě qī de rénle.
ฉันไม่ใช่คนบอบบางใจเสาะที่จะมารังแกได้ง่ายๆอีกแล้วนะ


大家都知道了,他还想隐瞒。
Dàjiā dōu zhīdàole, tā hái xiǎng yǐnmán.
ใครๆก็รู้กันหมดแล้ว เขายังคิดจะปิดบังอยู่อีก


错误是遮盖不住的。
Cuòwù shì zhēgài bù zhù de.
อันความผิดนั้นจะปิดบังได้ยากยิ่ง


我真没有想到他竟敢当面撒谎。
Wǒ zhēn méiyǒu xiǎngdào tā jìng gǎn dāngmiàn sāhuǎng.
ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะกล้าโกหกกันซึ่งๆหน้าเช่นนี้


 你胆敢做这样的事?
Nǐ dǎngǎn zuò zhèyàng de shì?
คุณกล้าทำเรื่องอย่างนี้เชียวหรือ
胆敢 Dǎngǎn กล้าที่จะ(เชียวหรือ)


我恰在半路遇见了他。
Wǒ qià zài bànlù yùjiànle tā.
ฉันบังเอิญพบเขากลางทาง


他突然进来,吓了我一跳。
Tā túrán jìnlái, xiàle wǒ yī tiào.
ทันใดนั้นเขาก็เข้ามาทำให้ฉันตกใจ


他一句话没有说完,突然停住了。
Tā yījù huà méiyǒu shuō wán, túrán tíng zhùle.
เขายังพูดไม่จบเลย ก็หยุดพูดอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย


在一定的条件下坏事可以变成好事。
Zài yīdìng de tiáojiàn xià huàishì kěyǐ biàn chéng hǎoshì.
ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง สิ่งเลวร้ายอาจกลายเป็นสิ่งที่ดีได้


在一场车祸中他伤了一只手臂。
Zài yī chǎng chēhuò zhōng tā shāngle yī zhī shǒubì.
แขนข้างหนึ่งของเขาได้รับบาดเจ็บขณะที่รถเกิดอุบัติเหตุ


刺伤了他的感情。
Cì shāngle tā de gǎnqíng.
ทำร้ายความรู้สึกของเขา


事实不容抵赖。
Shìshí bùróng dǐlài.
ความจริงที่ไม่อาจจะบ่ายเบี่ยงได้
抵赖 Dǐlài แก้ตัวอย่างน้ำขุ่นๆ ;ปฏิเสธ(ความผิดหรือโทษของตน)อย่างน้ำขุ่นๆหรืออย่างข้างๆคูๆ ;เบี้ยว ;บิดพลิ้ว


我们能推托不去吗?
Wǒmen néng tuītuō bù qù ma?
เราบ่ายเบี่ยงไม่ไปได้หรือเปล่า
推托 Tuītuō ปัดออกปัดให้พ้นภาระ ;ปัดภาระหน้าที่ ;บ่ายเบี่ยง


时间能治好感情上的创伤。
Shíjiān néng zhì hǎo gǎnqíng shàng de chuāngshāng.
กาลเวลาสามารถเยียวยาบาดแผลทางใจให้หายได้
创伤 Chuāngshāng บาดเจ็บ ;บาดเจ็บจากภายนอก

🍅🍅🍅🍅🍅

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ