1 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (141)
ประโยคภาษาจีน (141)
🌺🌺🌺


把你的椅子拖到桌子旁边。
Bǎ nǐ de yǐzi tuō dào zhuōzi pángbiān.
ลากเก้าอี้ของคุณมาวางที่ข้างๆโต๊ะ


拖着脚步走。
Tuōzhe jiǎobù zǒu.
เดินลากขา
  


她的长裙拖在地板上。
Tā de cháng qún tuō zài dìbǎn shàng.
กระโปรงของเธอยาวลากบนพื้น有的赞成,有的反对。
Yǒu de zànchéng, yǒu de fǎnduì.
บางคนก็สนับสนุนบางคนก็คัดค้าน血债要用血来还。
Xuèzhài yào yòng xuè lái hái.
เลือดต้องล้างด้วยเลือด他的头有点禿。
Tā de tóu yǒudiǎn tū.
ศีรษะของเขาออกจะล้านอยู่บ้าง
禿 (ศีรษะของคน)ล้าน; โล้น ;(หัวหรือหางของนกหรือสัตว์)ไม่มีขน ;กุด这方面没有人能胜过他。
Zhè fāngmiàn méiyǒu rén néng shēng guò tā.
ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาในด้านนี้ได้🌸🌸🌸🌸🌸

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...