1 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (144)ประโยคภาษาจีน (144)
🍄🍄🍄


退出比赛。
Tuìchū bǐsài.
ถอนตัวออกจากการแข่งขัน
退出 Tuìchū ถอนตัวออก; เดินออกจาก我们受够了。我们要退出。
Wǒmen shòu gòule. Wǒmen yào tuìchū.
พวกเราพอแล้ว พวกเราต้องการถอนตัว我想退出这个团体,但是他们不同意。
Wǒ xiǎng tuìchū zhège tuántǐ, dànshì tāmen bù tóngyì.
ฉันต้องการออกจากกลุ่มนี้ แต่พวกเขาไม่เห็นด้วย这样事情,独自一个人做不起来的。
Zhèyàng shìqíng, dúzì yīgè rén zuò bù qǐlái de.
เรื่องอย่างนี้ไม่สามารถที่จะทำโดยลำพังได้
独自 Dúzì คนเดียว ;โดยตัวของตัวเอง ;ลำพัง (เฉพาะตน)
目前我独自一人在这儿。
Mùqián wǒ dúzì yīrén zài zhèr.
ขณะนี้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียว结果,我独自一人来到了一个陌生的城市。
Jiéguǒ, wǒ dúzì yīrén lái dàole yīgè mòshēng de chéngshì.
ผลก็คือ ฉันลงเอยด้วยการมาคนเดียวในเมืองที่แปลกเช่นนี้我需要独自一个人好好想想。
Wǒ xūyào dúzì yīgè rén hǎohǎo xiǎng xiǎng.
ฉันต้องการอยู่คนเดียวในการคิดสิ่งต่าง ๆ他独自一人生活。
Tā dúzì yīrén shēnghuó.
เขาใช้ชีวิตอยู่ลำพังคนเดียว🍁🍁🍁🍁🍁

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ