2 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (147)ประโยคภาษาจีน (147)
🌴🌴🌴这事我不摸底,你可以问问别人。
Zhè shì wǒ bù mōdǐ, nǐ kěyǐ wèn wèn biérén.
เรื่องนี้ฉันไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสามารถไปถามคนอื่นได้
摸底 Mōdǐ สืบดูกำพรืด; สืบดูเบื้องหลัง ;รู้กำพืด ;รู้เบื้องหลัง这事你摸底吗?
Zhè shì nǐ mōdǐ ma?
คุณรู้เรื่องนี้มากแค่ไหน恐怕你也不摸底。
Kǒngpà nǐ yě bù mōdǐ.
ฉันเกรงว่าคุณเองก็คงจะไม่รู้เรื่อง此事内情不详。
Cǐ shì nèiqíng bùxiáng.
เรื่องนี้ไม่ค่อยจะรู้ตื้นลึกหนาบาง
内情 Nèiqíng สภาพภายใน ;เหตุการณ์ภายใน ;เรื่องราวภายใน; ตื้นลึกหนาบาง就他一个人知道这事的内情。
Jiù tā yīgè rén zhīdào zhè shì de nèiqíng.
ก็มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้เหตุการณ์ภายในในเรื่องนี้我们必须弄清这件事的内情。
Wǒmen bìxū nòng qīng zhè jiàn shì de nèiqíng.
พวกเราต้องรู้ตื้นลึกหนาบางให้ชัดเจนในเรื่องนี้


他从开始就知道内情。
Tā cóng kāishǐ jiù zhīdào nèiqíng.
เขารู้ตื้นลึกหนาบางนี้ตั้งแต่ต้น
🍎🍎🍎🍎🍎


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ