14 กรกฎาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (151)
ประโยคภาษาจีน (151)
🌼🌼🌼


摸起来很平滑。
Mō qǐlái hěn pínghuá.
ลูบดูแล้วรู้สึกลื่นดี
摸  สัมผัส ;ลูบ ;คลำ
平滑 Pínghuá  เรียบและเกลี้ยงเกลา ;เรียบและเป็นมันขลับ这料子摸起来像丝绒。
Zhè liàozi mō qǐlái xiàng sīróng.
ผ้านี้จับดูแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกำมะหยี่
子 Liàozi  ผ้าที่ใช้ตัดเสื้อผ้า
丝绒 Sīróng กำมะหยี่医生摸了摸他的头。
Yīshēng mōle mō tā de tóu.
หมอคลำที่หัวของเขา摸不着头脑
Mō bùzháo tóunǎo.
จับต้นชนปลายไม่ถูก
摸   ทดลองดู ;ฟังดู ;จับจุด ;สืบดู决不要因一点小问题就半途而废。
Jué bùyào yīn yīdiǎn xiǎo wèntí jiù bàn ér fèi.
อย่าปล่อยให้ปัญหาอันเล็กน้อยมาทำให้คุณล้มเลิกกลางคัน
半途而废 Bàn ér fèi ล้มเลิกกลางคัน
这也是个小问题,对么?
Zhè yěshì gè xiǎo wèntí, duì me?
นี่ก็เป็นปัญหาเล็กน้อย ถูกต้องไหม没人和我一起来解决这个小问题。
Méi rén hé wǒ yī qǐlái jiějué zhège xiǎo wèntí.
ไม่มีใครมากับฉันเพื่อที่จะแก้ปัญหาเล็กน้อยอันนี้我遇上了点小问题。
Wǒ yù shàngle diǎn xiǎo wèntí.
ฉันกำลังมีปัญหาเล็กน้อย有个小问题我想提一提。
Yǒu gè xiǎo wèntí wǒ xiǎng tí yī tí.
มีปัญหาเล็ก ๆ ที่ฉันต้องการจะพูดถึง🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ