19 กันยายน 2563

ประโยคภาษาจีน 154

 
跟我有关系吗?

Gēn wǒ yǒu guānxi ma?

มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉันไหม不管真相如何。

Bùguǎn zhēnxiàng rúhé.

ไม่ว่าความจริงเป็นอย่างไร我都快哭出来了。

Wǒ dōu kuài kū chūláile.

ฉันเกือบร้องไห้ออกมาแล้ว我最近没有收入。

Wǒ zuìjìn méiyǒu shōurù.

ช่วงนี้ฉันไม่มีรายได้我给你三天的时间。

Wǒ gěi nǐ sān tiān de shíjiān.

ฉันให้เวลาคุณสามวัน我们的年纪也不少了。

Wǒmen de niánjì yě bù shǎole.

อายุของพวกเราก็ไม่ใช้น้อยๆแล้ว不要责怪他们。

Bùyào zéguài tāmen.

อย่าไปโทษพวกเขาเลย;อย่าไปตำหนิพวกเขาเลย你还想怎么样?

Nǐ hái xiǎng zěnme yàng?

คุณจะเอายังไงกับฉันอีก我看没有这个必要了吧。

Wǒ kàn méiyǒu zhège bìyàole ba.

ฉันคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นเลยนะ


🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ