25 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันตัดสินใจแล้ว I’ve made up my mind.

我已经下定决心了。

Wǒ yǐ jīng xià dìng jué xīn le.

 

🌸🌸🌸


ไม่สมกับเป็นคุณเลย That’s not like you.

那可不像你。

Nà kě bú xiàng nǐ.

 

🌸🌸🌸


อย่ามาลงที่ฉันสิ Don’t take it out on me.

别拿我当出气筒。

Bié ná wǒ dāng chū qì tǒng.

 

🌸🌸🌸


เดี๋ยวฉันจัดการให้ Leave it to me.

交给我吧。

Jiāo gěi wǒ ba.

 

🌸🌸🌸


ฉันผิดหวัง I’m disappointed.

我很失望。

Wǒ hěn shī wàng.

 

🌸🌸🌸


มันไม่ยุติธรรมเลย That’s not fair.

这不公平。

Zhè bù gōng píng.

 

🌸🌸🌸


งั้นเหรอ(ใช้ในการประชด) Is that so?

是那样的吗?/ 就这样子吗?

Shì nà yàng de ma? / Jiù zhè yàng zi ma?

 

🌸🌸🌸


ใครจะไปรู้หละ Who knows?

谁知道呢?

Shéi zhī dào ne?💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ