29 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 อย่าเครียด สบายๆ Take it easy.

放松点。

Fàng sōng diǎn.

 

🍀🍀🍀


ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะ I doubt it.

我认为不可能。

Wǒ rèn wéi bù kě néng.

 

🍀🍀🍀


มันปล้นกันชัดๆ What a rip-off.

真是太坑人了!

Zhēn shì tài kēng rén le!

 

🍀🍀🍀


ฉันลดน้ำหนักอยู่ I’m on a diet.

我在减肥。

Wǒ zài jiǎn féi.


🍀🍀🍀


หยุดทำอย่างนั้นได้ไหม Stop doing that!

别这样!/ 给我停下来!

Bié zhè yàng!/ Gěi wǒ tíng xià lái!

 

 🍀🍀🍀


อย่ากลัวไปสิ Don’t be afraid.

别害怕。

Bié hài pà.

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ