13 ตุลาคม 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ระวังเอง It was careless of me.

我太大意了。

Wǒ tài dà le.

 🌷🌷🌷


คุณทำดีที่สุดแล้ว You did your best.

你已经尽力了。

Nǐ yǐ jīng jìn le.

 

🌷🌷🌷


ชีพจรลงเท้า Itchy feet.

渴望旅行

wàng lǚ xíng

 

🌷🌷🌷


เขาทิ้ง(ในแง่ของความรัก)ฉัน  He dumped me.

他甩了我。

Tā shuǎi le wǒ.

 

🌷🌷🌷


ฉันโดนทิ้ง; โดนเท ;เขาเทฉัน I got dumped.

我被甩了。

Wǒ bèi shuǎi le.

 

🌷🌷🌷


เธอเบี้ยวนัดฉัน You stood me up.

你让我白等了。/ 你放我鸽子了。

Nǐ ràng wǒ bái děng le. / Nǐ fàng wǒ gē zi le.

 

🌷🌷🌷


เขาปล่อยให้ชั้นรอเก้ออีกแล้ว He stood me up again! 

他又放我鸽子了!

Tā yòu fàng wǒ gē zi le!

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ