6 ตุลาคม 2563

คำศัพท์ภาษาจีน ทำงานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู ห้องครัว The Kitchenห้องครัว The Kitchen

厨房

Chú fáng

 👇👇👇


ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจาน Wash the dishes with dish soap

用洗洁精洗碗

Yòng xǐ jié jīng xǐ wǎn


 💦💦💦


ล้างจานด้วยมือ Wash the dishes by hand

用手洗碗

Yòng shǒu xǐ wǎn 💦💦💦ใช้เครื่องล้างจาน Use a dishwasher

用洗碗机洗碗

Yòng xǐ wǎn jī xǐ wǎn

 

 💦💦💦

 

เตรียมอาหาร Prepare the meal

准备饭菜

Zhǔnbèi fàncài

 

💦💦💦


ผ้าขี้ริ้ว A rag

 抹布

Mābù

💦💦💦

 

ฟองน้ำ A sponge

海绵

Hǎimián

 💦💦💦


ฝอยขัดหม้อ A steel wool

钢丝球 / 钢丝棉

Gāngsī qiú/ Gāngsī mián


 💦💦💦


แปรงทำความสะอาด Cleaning brush

清洁刷子

Qīngjié shuāzi

 

💦💦💦


ทำความสะอาดตู้เย็น Clean out the fridge

把冰箱清理干净

Bǎ bīngxiāng qīnglǐ gānjìng

 

💦💦💦


เช็ดตู้เย็น Wipe down the fridge

把冰箱擦干净

Bǎ bīngxiāng cā gānjìng


💦💦💦

 

เช็ดเคาน์เตอร์ Wipe down the counter

把柜台擦干净

Bǎ guìtái cā gānjìng

 

 💦💦💦


เช็ดโต๊ะ Wipe tables

抹桌子

Mǒ zhuōzi

 

💦💦💦


เอาขยะไปทิ้ง Take out the trash

倒垃圾

Dào lā jī

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ