17 มกราคม 2564

ประโยคภาษาจีน

 


หยุดพูดอ้อมค้อมซะที Stop beating around the bush.

别拐弯抹角!

Bié guǎi wān mò jiǎo!

 

หยุดพูดอ้อมค้อมซะที  มีอะไรก็พูดออกมา Stop beating around the bush! Get to the point! 

别拐弯抹角!有话直说!

Bié guǎi wān jiǎo! Yǒu huà zhí shuō!

 

หยุดพูดอ้อมค้อมซะที   บอกฉันมาว่าเธอต้องการอะไร Stop beating around the Bush, and tell me what you want. 

别拐弯抹角,告诉我你要什么。

Bié guǎi wān jiǎo, gào sù wǒ nǐ yào shén me.

 

หยุดพูดอ้อมค้อมซะที    ตอบคำถามของฉันมาซะที Stop beating around the bush and answer my question. 

别拐弯抹角了,回答我的问题。

Bié guǎi wān jiǎo le, huí dá wǒ de wèn tí.

 

 

คุณก็แค่กำลังเลี่ยงปัญหา You're just avoiding the issue.

你只不过是在回避问题。

Nǐ zhǐ bú guò shì zài huí bì wèn tí.

 

เลิกพูดเรื่อยเปื่อยเถอะ Quit rambling.

别胡扯了。

Bié hú chě le.

 

ฉันไม่รู้จักเขา I do not know him.

我不认识他。

Wǒ bú rèn shi tā.  

 

 

เขาไม่ดื่มเหล้ามาแต่ไหนแต่ไร He never drinks alcohol.

他从来不喝酒。

Tā cóng lái bù hē jiǔ.

 

ปกติพวกเราไม่นอนพักเที่ยง We often don't take a nap.

我们常常不睡午觉。

Wǒ men cháng chang bú shuì wǔ jiào.

 

โดยปกติแล้วฉันไม่นอนพักเที่ยง I don't normally take a nap.

正常来说,我不睡午觉。

Zhèng cháng lái shuō, wǒ bú shuì wǔ jiào.

 

 

 

 💗💗💗💗💗💗💗💗💗

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...