29 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 อย่าคิดมากเรื่องฉันเลย Don't bother about me.

别为我费心了。 

Bié wèi wǒ fèi xīn le.

*费心 Fèi xīn คิดหนัก  ;สิ้นเปลืองสมอง

 

ฉันไม่อยากให้เธอต้องกังวลอีกต่อไป I don't want to give her one more thing to worry about. 

我不想再让她费心了。

Wǒ bù xiǎng zài ràng tā fèi xīn le.

 

หนังสือเดินทางหายไป คราวนี้เห็นจะต้องยุ่งยากแน่ I lost my passport. That's a problem.

护照丢了,这可麻烦了。

zhào diū le, zhè kě má fan le.

 

แต่นี่เป็นโอกาสที่หายาก This is a once-in-a-lifetime opportunity. 

但这是一个难得的机会啊。

Dàn zhè shì yí gè nán dé de jī huì a.

 

นี่เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต This is a scarce chance in life.

这是一生难得的机会。

Zhè shì yì shēng nán dé de jī huì.

 

เขามาทันเวลาพอดีในยามที่เราต้องการคนช่วยเหลือ He came at a time when we needed help.

他在我们需要人帮助的时候来到了。

Tā zài wǒ men xū yào rén bāng zhù de shí hòu lái dàol e.

 

ยามที่เป็นสุขที่สุดในชีวิต The happiest moment of my life.

一生中最幸福的时刻。

Yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè.

 

พวกเขาทุกคนต่างก็คิดว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตThey agreed it was the happiest they had ever been.

他们都认为,那是他们一生中最幸福的时刻。

Tā men dōu rèn wéi, nà shì tā men yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè. 

 

เขารอคอยช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต He has been burning for the happiest moment of his life. 

他一直盼望着一生中最幸福的时刻。

Tā yì zhí pàn wàng zhe yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè. 

 

ฉันเคารพยำเกรงเขามาก I respect him very much.

我很敬重他。

Wǒ hěn jìng zhòng tā.

*敬重 Jìng zhòng เคารพนับถือ

 

เขาให้ความเคารพนับถือเธอเป็นอย่างมาก He held her in high regard.

他对她非常敬重。

Tā duì tā fēi cháng jìng zhòng.

 

เพื่อนบ้านต่างก็เคารพนับถือเขามาก He was esteemed by his neighbors. 

邻居们很敬重他。

Lín men hěn jìng zhòng tā.

 

ความสามารถของเขาควรค่าแก่การเคารพ His abilities command our respect.

他的才能值得我们敬重。

Tā de cái néng zhí dé wǒ men jìng zhòng. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ