17 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แต่ฉันลืมเอาไปด้วย But I forgot to take them with me.

但我忘了拿走。

Dàn wǒ wàng le ná zǒu.

 

ฉันจำไม่ได้ I can’t remember.

我记不起来了。

Wǒ jì bù qǐ lái le.

 

ตอนนี้ฉันจำเขาได้แล้ว I recognize him now.

我现在认出他来了。

Wǒ xiàn zài rèn chū tā lái le.

 

ฉันลืมทำการบ้านภาษาอังกฤษ I forgot to do my English exercise. 

我忘了做我的英语作业了。

Wǒ wàng le zuò wǒ de yīng yǔ zuò le.

 

ฉันลืมไปแล้วว่าต้องทำอย่างไร I forgot how to do it. 

我忘了怎么做这件事了。

Wǒ wàng le zěn me zuò zhè jiàn shì le.


ต้องขอโทษด้วยที่ฉันลืมซื้อนมมา I am sorry that I forgot to buy the milk. 

对不起,我忘了买牛奶。

Duì qǐ, wǒ wàng le mǎi niú nǎi.

 

ฉันลืมกระเป๋าตอนลงจากรถ I forgot to take my bag with me when I got off the bus. 

我下公共汽车时忘了拿包。

Wǒ xià gōng gòng qì chē shí wàng le ná bāo.

 

ฉันลืมถามที่อยู่เขา I forgot to ask him for his address. 

我忘记向他要地址。

Wǒ wàng jì xiàng tā yào dì zhǐ.

 

ฉันลืมตั้งนาฬิกาปลุกเลยนอนเพลินไปเลย  I forgot to set my alarm and I overslept. 

我忘了定闹钟,结果睡过了头。

Wǒ wàng le dìng nào zhōng, jié guǒ shuì guò le tóu.

 

เธอมีผลการเรียนดีเยี่ยมในภาคการศึกษาที่แล้ว She got good grades last semester. 

上学期她的成绩优良。

Shàng xué qī tā de chéng jì yōu liáng. 

 

55 คราวนี้คุณแอบหนีไปไหนไม่ได้แล้ว Aha, you can't slip away this time. 

哈哈,这回你溜不掉了。

Hā hā, zhè huí nǐ liū bú diào le.

* Liū โกยอ้าวแอบหนีไป; ดอดหนีไป


หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข Her heart was brimming over with happiness. 

她心中洋溢着幸福。

Tā xīn zhōng yáng zhe xìng fú.

*洋溢 Yáng yì (อารมณ์ บรรยากาศ) เปิดออกมาอย่างเต็มที่คึกคัก; เต็มเปี่ยม; เปี่ยมล้น (ไปด้วย)

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...