20 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ชั่วพริบตาเดียวก็หายไปแล้ว Disappear in the twinkling of an eye. 

眨眼的就不见了。

Zhǎ yǎn de jiù bú jiàn le.

 

ถ้าไม่ตั้งสมาธิ ก็จะเกิดความผิดพลาดได้ If you don't concentrate, you make mistakes.

精神不集中,就会出差错。

Jīng shén bù jí zhōng, jiù huì chū chā cuò..

 

ถ้าหากเราทำงานอย่างมีสติเราก็จะทำผิดพลาดน้อยลง If we work conscientiously, we won't make many mistakes. 

工作认真负责,就会少出差错。

Gōng zuò rèn zhēn fù zé, jiù huì shǎo chū chā cuò..

 

เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณเขาแค่ทำพลั้งปากพูดไปก็เท่านั้น  He didn't mean to hurt you, he only made a slip of the tongue. 

他只是说走嘴了,根本没有想伤害你的意思。

Tā zhǐ shì shuō zǒu zuǐ le, gēn běn méi yǒu xiǎng shāng hài nǐ de yì si. 

 

นี่เป็นความพลั้งเผลอของฉันเอง That's my fault. 

这是我的疏失。

Zhè shì wǒ de shū shī.

*疏失 Shū shī พลั้งเผลอ ;เผลอ ;เผอเรอ ;สะเพร่าและผิดพลาด

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีความกังวลใด ๆ You needn't have any misgivings whatsoever. 

你不必有任何顾虑。

Nǐ bú bì yǒu rèn hé gù lǜ.

*顾虑 Gù lǜ หวั่น ;เกรงกลัวมีความกังวล ;กังวล

 

ตอนนี้ฉันไม่กังวลแล้ว I can have no scruples now. 

我现在没有顾虑了。

Wǒ xiàn zài méi yǒu gù lǜ le.

 

แค่คิดถึงการกินทำให้เขารู้สึกพะอืดพะอมขึ้นมา The mere thought of eating made him feel sick.

他一想到吃饭就觉得恶心。

Tā yī xiǎng dào chī fàn jiù jué de ě xīn. 

 

พอคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ทำให้ฉันเกิดพะอืดพะอมขึ้นมา The very thought of it makes me feel sick. 

一想到这事就使我恶心。

Yī xiǎng dào zhè shì jiù shǐ wǒ ě xīn. 

 

แค่คิดถึงเรื่องเหล้าก็ทำให้เขารู้สึกพะอืมพะอมขึ้นมา The very thought of drink made him feel sick.

他一想到酒就觉得恶心。

Tā yī xiǎng  dào jiǔ jiù jué de ě xīn. 

 

แค่มองก็รู้สึกพะอืดพะอม I was disgusted at/ by the sight.

我一看就恶心。

Wǒ yī kàn jiù ě xīn.

 

กลิ่นปากที่เหม็นของเขาทำให้ฉันสะอิดสะเอียน His bad breath really grossed me out.

他的口臭实在使我恶心。

Tā de kǒu chòu shí zài shǐ wǒ ě xīn. 💙💘💙💘💙💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...