28 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันกำลังจะเกษียณ I’m going to retire.

我准备退休了。

Wǒ zhǔn bèi tuì xiū le.

 

ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก I feel very tired.

我感觉累得很。

Wǒ gǎn jué lèi de hěn.

 

ฉันอยากรู้ว่าทำไม I wonder why!

我很想知道为什么。

Wǒ hěn xiǎng zhī dào wèi shén me.

 

เธอบอกว่าเธอจะช่วยฉัน She said that she would help me.

她说她会帮助我。

Tā shuō tā huì bang zhù wǒ.

 

เธอบอกว่าเธอจะเจอฉันในวันรุ่งขึ้น She said that she could see me the next day.

她说他会下一天见我。

Tā shuō tā huì xià yì tiān jiàn wǒ.

 

เธอบอกว่าเธอต้องไปถามสามีดูก่อน She said that she would have to ask her husband.

她说她得去问问她丈夫。

Tā shuō tā děi qù wèn wèn tā zhàng fu.

 

เธอบอกฉันว่าเธออาจจะกลับมาตอนหกโมง She told me that she might return at six o’clock.

她告诉我说她可能6点钟回来。

Tā gào sù wǒ shuō tā kě néng 6 diǎn zhōng huí lái.

 

เธอบอกกับฉันว่าถ้าเธอเป็นฉัน เธอก็จะบ่น She told me that she would complain if she were me.

她告诉我说,如果她是我的话就会抱怨的。

Tā gào sù wǒ shuō, rú guǒ tā shì wǒ de huà jiù huì bào yuàn de.

 

คุณไม่สามารถมองแค่ปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงอนาคตOne must not think only of the present and neglect the future. 

不能只顾眼前,不管将来。

néng zhǐ gù yǎn qián, bù guǎn jiāng lái.

 

เขามัวแต่อ่านหนังสือ จนลืมกินข้าว He was completely absorbed in reading and forgot even to take his meal.

他只顾看书,连饭都忘了吃。

Tā zhǐ gù kàn shū, lián fàn dōu wàng le chī.

 

เขาสนใจแต่การหาเงินเท่านั้น He's just trying to make money. 

他只顾赚钱。

Tā zhǐ gù zhuàn qián. 

 

คุณไม่เคยคิดถึงใจใครเลย นอกจากตัวคุณเอง You never think of anyone but yourself 

你从来不考虑别人,就只顾你自己。

Nǐ cóng lái bù kǎo lǜ bié rén, jiù zhǐ gù nǐ zì jǐ.

 

ในตอนนั้นฉันแค่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับงาน In those days all I cared about was my career. 

那时候我只顾埋头工作。

Nà shí hòu wǒ zhǐ gù mái tóu gōng zuò.💦💦💦💘💘💘💘💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...