2 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันรีบไหม It is urgent?

急吗?

Jí ma?

 

คุณรอจนถึงบ่ายไม่ได้เหรอCan’t you wait till this afternoon?

你就不能等到今天下午吗?

Nǐ jiù bù néng děng dào jīn tiān xià wǔ ma?

 

หรือว่าคุณไม่ใช่นักเรียนเหรอ Aren’t you a student?

难道你不是学生吗?

Nán dào nǐ bú shì xué shēng ma?

 

หรือว่าที่นี่ไม่ร้อนเหรอ Isn’t it hot here?

这里难道不热吗?

Zhè lǐ nán dào bú rè ma?

 

คุณรอสักครู่ได้ไหม Can’t you wait a moment?

你不能等一会吗?

 Nǐ bù néng děng yì huǐ ma?

 

หรือว่าฉันยังไม่เคยถามคุณเหรอ Haven’t I asked you?

难道我没问过你吗?

Nán dào wǒ méi wèn guò nǐ ma?

 

หรือว่าคุณไม่อยากอยู่กับพวกเราเหรอ Don’t you want to stay with us?

 你难道不愿意跟我们呆在一起吗?

Nǐ nán dào bú yuàn yì gēn wǒ men dāi zài yì qǐ ma?

 

หรือว่าเมื่อวานคุณไม่เจอเขาเหรอ Didn’t you see him yesterday?

难道你昨天没看见他吗?

Nán dào nǐ zuó tiān méi kàn jiàn tā ma?

 

ถ้าคุณนั่งที่นั่นเพียงคนเดียว คุณจะรู้สึกกระวนกระวายใจ You’ll have an uncomfortable feeling if you sit there alone.

如果你独自一个人坐在那儿,你会有种不安的感觉。

guǒ nǐ dú zì yí gè rén zuò zài nàr, nǐ huì yǒu zhǒng bù ān de gǎn jué.

 

ความรู้สึกไม่สบายใจกำลังรุมเร้าเธอ A feeling of unease nagged at her. 

一种不安的感觉一直困扰着她。

Yì zhǒng bù ān de gǎn jué yì zhí kùn rǎo zhe tā. 

 

เธอรู้สึกไม่สบายใจเพราะเธอยังรู้สึกว่าพวกเขายังคอยติดตามเธออยู่ She had an uneasy feeling that they were still following her. 

她有一种不安的感觉,觉得他们还在跟着她。

Tā yǒu yì zhǒng bù ān de gǎn jué, jué dé tā men hái zài gēn zhe tā. 

 

ช่างเป็นวันที่อึดอัดจริงๆ It’s really an uncomfortable day!

这真是令人难受的一天。

Zhè zhēn shì lìng rén nán shòu de yì tiān.

 

จะผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ There can be no mistake.

不能有一点错误。

néng yǒu yì diǎn cuò wù.🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...