29 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอใช้พลังงานมากเกินไปกับสิ่งที่ไม่มีสำคัญ She spends too much effort on things that don't matter. 

她在一些无关紧要的事情上花费精力太多。

Tā zài yì xiē wú guān jǐn yào de shì qíng shàng huā fèi jīng lì tài duō.

 

เขาต้องการให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับบางสิ่งที่ไม่สำคัญ He wants us to be involved in something insignificant.

他想要我们参与一些无关紧要的事情。

Tā xiǎng yào wǒ men cān yù yì xiē wú guān jǐn yào de shì qíng. 

 

ในช่วงเวลาเช่นนี้สิ่งที่ไม่สำคัญกลับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นไปอีก Unessential are even more important at a time like this.

在这样的时刻,无关紧要的事情甚至变得更为重要。

Zài zhè yàng de shí kè, wú guān jǐn yào de shì qíng shèn zhì biàn dé gèng wéi zhòng yào.

 

อย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญเลย  Don't waste time on these lesser matters. 

别把时间浪费在那些无关紧要的事情上。

Bié bǎ shí jiān làng fèi zài nà xiē wú guān jǐn yào de shì qíng shàng. 

 

ไม่มีความจริงเลยแม้แต่คำเดียว There is no truth at all.

一点真话也没有。

Yì diǎn zhēn huà yě méi yǒu.

 

พรุ่งนี้คุณจะยังอยู่ที่นี่ไหม Will you be here tomorrow?

明天你还会在这里吗?

Míng tiān nǐ hái huì zài zhè lǐ ma?

 

คุณยอมเดิมพันกับอนาคตของผู้ชายคนนี้ไหม Would you bet on the future of this man? 

你愿不愿意赌一赌这个男人的未来?

Nǐ yuàn bú yuàn yì dǔ yì dǔ zhè gè nán rén de wèi lái?

 

คุณยอมที่จะบอกฉันไหมว่าที่จริงแล้วคุณต้องการทำอะไร Do you mind telling me what exactly you are at? 

你愿不愿意告诉我,你究竟想干什么?

Nǐ yuàn bú yuàn yì gào sù wǒ, nǐ jiù jìng xiǎng gàn shén me?

 

คุณยินยอมที่จะยืนอยู่ข้างๆฉัน และให้ฉันกอดคุณไว้แน่น ๆไหม Would you stand by me, let me hold you tight.

你愿不愿意站在我身旁,让我抱紧你。

Nǐ yuàn bú yuàn yì zhàn zài wǒ shēn páng, ràng wǒ bào jǐn nǐ.

 

ไม่ว่าคุณจะยินยอมหรือไม่ยินยอมยังไงคนอื่นก็จะรู้ว่าคุณเป็นใคร Other people know who you are whether you like it or not. 

无论你愿不愿意别人都会知道你是谁的。

lùn nǐ yuàn bú yuàn yì bié rén dōu huì zhī dào nǐ shì shéi de. 

 

คุณยินยอมที่จะรับประกันได้หรือไม่ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก Will you guarantee that this will never happen again? 

你愿不愿意保证再不发生这样的事?

Nǐ yuàn bú yuàn yì bǎo zhèng zài bù shēng zhè yàng de shì?

 

ไม่ว่าคุณจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม ยังไงคุณก็ต้องทำ Whether you want to or not, you still have to do it. 

不管你愿不愿意,你都得去做。

guǎn nǐ yuàn bú yuàn yì, nǐ dōu děi qù zuò.

 

ฉันยินดีที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่ I'll try my best to help you.

我愿意尽力帮助你。

Wǒ yuàn yì jìn lì bāng zhù nǐ.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...