6 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขายังพูดอะไรอีกไหม What else does he say?

他还说了些什么?

Tā hái shuō le xiē shén me?

 

อะไรนะ พูดเสียงดังกว่านี้หน่อย What? Speak up.

什么?大声一点。

Shén me? Dà shēng yì diǎn.

 

ฉันฟังไม่ได้ยินที่คุณพูด I’m afraid I can’t hear you.

我可听不见你说的。

Wǒ kě tīng bú jiàn nǐ shuō de.

 

แค่นี้เหรอ Is that all?

就这些吗?

Jiù zhè xiē ma?

 

คุณสามารถร้องคีย์สูงได้ไหมCan you get up to that note?

你能唱得到那么高的音吗?

Nǐ néng chàng de dào nà me gāo de yīn ma?

 

เธอบอกว่าเธอปวดหัว She say she’s got a headache.

她说她头疼。

Tā shuō tā tóu téng.

 

เขาบอกว่าเขาขายบ้านไปแล้ว He says he has sold his house.

他说他已卖掉了房子。

Tā shuō tā yǐ mài diào le fáng zi.

 

ไม่นานเดี๋ยวเธอคงต้องลาออก Since she would have to resign.

她不久就得辞职了。

Tā bù jiǔ jiù děi cí zhí le.

 

ทำไมคุณถึงกลับเร็วนักละ Why are you leaving so soon?

你为什么这么快就要走了?

Nǐ wèi shén me zhè me kuài jiù yào zǒu le?

 

เขามาเร็วกว่าที่เราคิดไว้ He came sooner than we expected.

他来的比我们预料的快。

Tā lái de bǐ wǒ men yù liào de kuài.

 

สิ่งเลวร้ายอาจกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ A bad thing can be turned into a good one.

坏事可以变成好事。

Huài shì kě yǐ biàn chéng hǎo shì.

 

สอบเป็นยังไงบ้าง How was the exam?

考试考得怎样?

Kǎo shì kǎo dé zěn yàng?

 

ก็ไม่เลวนะNot too bad.

不算太好。

 Bú suàn tài hǎo.

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ