4 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อันความผิดนั้นจะปิดบังได้ยากยิ่ง Mistakes cannot be covered up.

错误是遮盖不住的。

Cuò wù shì zhē gài bú zhù de.

 

ฉันเข้าใจฉัน ฉันก็แค่ไม่ต้องการที่จะปิดบังเรื่องของพวกเราจากเธอ  I know, I just don't want to have to lie about us. 

我明白,我只是不想向她隐瞒我们的事。

Wǒ míng bái, wǒ zhǐ shì bù xiǎng xiàng tā yǐn mán wǒ men de shì.

 


ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะมีเล่ห์เหลี่ยมได้ขนาดนี้ I never realized you could be so calculating. 

我真没有想到你会这样有心计。

Wǒ zhēn méi yǒu xiǎng dào nǐ huì zhè yàng yǒu xīn jì. 

*心计 Xīn  อุบาย; มีแผนในใจ


ฉันนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้ I really did not expect will be the case ah! 

我真的没有想到会是这样啊!

Wǒ zhēn de méi yǒu xiǎng dào huì shì zhè yàng a! 

 

ฉันบังเอิญพบเขากลางทาง I met him on the way.

我恰在半路遇见了他。

Wǒ qià zài bàn lù yù jiàn le tā.

 

ทันใดนั้นเขาก็เข้ามาทำให้ฉันตกใจ He surprised me when he came in suddenly.

他突然进来,吓了我一跳。

Tā tú rán jìn lái, xià le wǒ yí tiào.

 

คุณกล้าทำเรื่องอย่างนี้เชียวหรือ How dare you do such a thing?

你胆敢做这样的事?

Nǐ dǎn gǎn zuò zhè yàng de shì?

*胆敢 Dǎn gǎn กล้าที่จะ(เชียวหรือ)


คุณกล้าทำ ฉันก็จะไล่คุณออก I'll fire you if you dare to do so. 

你胆敢这么做,我就开除你。

Nǐ dǎn gǎn zhè me zuò, wǒ jiù kāi chú nǐ.

 

ดูซิว่าคุณจะกล้าแตะต้องตัวฉันไหม Don't you dare touch me! 

看你胆敢碰我一下!

Kàn nǐ dǎn gǎn pèng wǒ yí xià!

 

กล้าบอกเขาเหรอว่าฉันพูดอะไรไป Don't you dare tell him what I said! 

你胆敢告诉他我说的话!

Nǐ dǎn gǎn gào sù tā wǒ shuō de huà!

 

จู่ๆเธอก็หยุดเดินอยู่ที่บันได She stopped dead on the stairway. 

她突然在楼梯上停住了。

Tā tú rán zài lóu tī shàng tíng zhù le.

 

ฉันยังพูดไม่จบเลยนะ ฉันยังมีเรื่องจะพูดอีกมาก I'm not finished. I have a lot to say! 

我还没有说完呢,我还有很多话要说。

Wǒ hái méi yǒu shuō wán ne, wǒ hái yǒu hěn duō huà yào shuō.🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ