9 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ประดุจเงาตามตัวที่คอยปกป้องคุณ Like the shadow that's by your side.

如影随形的守护着你。

Rú yǐng suí xíng de shǒu hù zhe nǐ.

*如影随形 Rú yǐng suí xíng ประดุจเงาตามตัว

*守护 Shǒu hù เฝ้ารักษา ;เฝ้าปกป้อง

 

ไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนเธอก็จะคอยเป็นเงาตามตัว  And everywhere I am there you'll be. 

不论我在哪里,你都会如影随形。

Bú lùn wǒ zài nǎ lǐ, nǐ dōu huì rú yǐng suí xíng. 

 

เขาไม่ทำเรื่องประเภทนี้อย่างเด็ดขาด He would never do such a thing.

他决不干这种事。

Tā jué bú gàn zhè zhǒng shì.

 

เขาไม่สามารถเข้ากับใครได้ He could not get along with anybody. 

他跟谁都合不来。

Tā gēn shéi dōu hé bù lái.

 

แต่เข้ากันไม่ได้ใช่ไหม So it just didn't work out, huh? 

不过就是合不来,是吗?

Bú guò jiù shì hé bù lái, shì ma?

 

ฉันคิดว่าพวกคุณไม่เข้ากันได้ I don't think you'd be right for each other. 

我认为你们是合不来的。

Wǒ rèn wéi nǐ men shì hé bù lái de. 


เขาหมายความว่าเราเข้ากันไม่ได้เลย He's saying we are all totally incompatible.

他是说我们完全合不来。

Tā shì shuō wǒ men wán quán hé bù lái.

 

เขากับภรรยาเข้ากันไม่ได้ He and his wife aren't compatible.

他跟他的妻子合不来。

Tā gēn tā de qī zi hé bù lái.

 

ไม่มีเรื่องประเภททำนองนี้อย่างเด็ดขาด There's no such thing!

根本没有那么回事!

Gēn běn méi yǒu nà me huí shì!

 

คำพูดของเขาทำให้เราเกิดความประหลาดใจ His words astonished all.

他的话使我们大家感到惊讶。

Tā de huà shǐ wǒ men dà jiā gǎn dào jīng yà.

 

เธอดูไม่แปลกใจเลย เมื่อฉันบอกข่าวกับเธอ She didn't sound surprised when I told her the news. 

我把消息告诉她时,她好像并不感到惊讶。

Wǒ bǎ xiāo xi gào sù tā shí, tā hǎo xiàng bìng bù gǎn dào jīng yà. 

 

คุณปรักปรำเขาแน่ๆ You've wronged him. I tell you! 

肯定你是冤枉他了!

Kěn dìng nǐ shì yuān wang tā le! 

*冤枉Yuān wang ปรักปรำ; การกล่าวหาอย่างผิด ๆ 


ที่คุณบอกว่าเขาเป็นคนขี้ขลาด นี่เป็นการปรักปรำเขานะ You wronged him by calling him a coward. 

你说他是胆小鬼,这是冤枉了他。

Nǐ shuō tā shì dǎn xiǎo guǐ, zhè shì yuān wang le tā. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...