12 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วสั่งน้ำมูก He took out a handkerchief and blew his nose.

他掏出一块手帕,擤了擤鼻子。

Tā tāo chū yí kuài shǒu pà, xǐng le xǐng bí zi.

*掏 Tāo เอามือหรือสิ่งของอย่างอื่นแหย่เข้าในปากแล้วดึงเอาสิ่งของในนั้นออกมา

*手帕 Shǒu pà ผ้าเช็ดหน้า

*擤 Xǐng เอานิ้วอุดรูจมูกแล้วปล่อยลมหายใจออกมาจากทางจมูกอย่างแรงเพื่อทำให้น้ำมูกออก

*擤鼻子 Xǐng bí zi สั่งน้ำมูก

 

พวกเขาได้หยาบคายกับคุณไหม Are they right your incivility? 

他们对你非礼了吗?

men duì nǐ fēi le ma?

*非礼 Fēi lǐ ลวนลาม(ล่วงเกินสตรี)  เเต๊ะอั๋ง ไม่มีมารยาท; ล่วงเกิน; ทำอนาจาร


ถ้าเขาไร้มารยาทกับฉันในครั้งต่อไปฉันจะสั่งสอนเขาอย่างหนัก

If he has any of his insolence to me next time, I'll give him what for. 

如果他下次对我非礼,我要狠狠教训他。

Rú guǒ tā xià cì duì wǒ fēi lǐ, wǒ yào hěn hěn jiào xùn tā.

 

ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่สามารถร้องตะโกนอย่างไร้มารยาท You're not the only one who can yell rape.

不只是你一个人可以喊非礼。

Bù zhǐ shì nǐ yí gè rén kě yǐ hǎn fēi lǐ.

 

ฉันบอกเขาว่าถ้ากล้าล่วงเกินผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง ก็จะฆ่าเขา I told him if he ever touched her again, I'll kill him

我跟他说敢再非礼那个女孩,就杀了他。

Wǒ gēn tā shuō gǎn zài fēi lǐ nà gè nǚ hái, jiù shā le tā.

 

พวกเขายิ้มและพูดด้วยคำพูดที่หยาบคาย และปฏิบัติกับเธอย่างไร้มารยาท They'd be laughing making nasty remarks, and make passes at her. 

他们会笑着说下流话,并对她非礼。

Tā men huì xiào zhe shuō xià liú huà, bìng duì tā fēi lǐ.

*流话 Liú huà พูดหยาบคาย; คำหยาบ ;คำพูดที่ต่ำทราม; คำพูดที่น่ารังเกียจ

 

หยุดพูดหยาบคายกับฉัน Stop talking dirty to me. 

不要跟我讲一些下流的话。

Bú yào gēn wǒ jiǎng yì xiē xià liú de huà.

*下流的话 Xià liú de huà พูดหยาบคาย; คำหยาบ ;คำพูดที่ต่ำทราม;คำพูดที่น่ารังเกียจ

 

เขาใช้คำด่าด้วยคำพูดที่หยาบคายที่สุดกับเธอ He called her the foulest names imaginable. 

他用最下流的话骂她。

Tā yòng zuì xià liú de huà mà tā.💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...