22 พฤษภาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไปโกรธคนแบบนี้มันคุ้มไหม Is it okay to be angry with this kind of person?

跟这种人生气犯得上吗?

Gēn zhè zhǒng rén shēng qì fàn de shàng ma?

*犯得上 Fàn de shàng คุ้ม(มักใช้ในการถามกลับ)

 

เขากำลังโมโห ไม่ฟังคำอธิบายของคุณหรอกHe's hopping mad now and won't listen to your explanation. 

他正在火头上,听不进你的解释。

Tā zhèng zài huǒ tóu shàng, tīng bú jìn nǐ de jiě shì.

*火头上 Huǒ tóu shàng โมโห (อยู่ในกองไฟ)

 

หลายปีแล้วแกยังไม่เปลี่ยนเลยนะ You haven't changed all these years!

这么些年你一直没变啊!

Zhè me xiē nián nǐ yì zhí méi biàn a!

*这么些 Zhè me xiē  มากขนาดนี้ ;หลาย

 

พวกเขาทั้งสองทะเลาะกันซะแล้ว The two are at odds with each other. 

两人闹意见了。

Liǎng rén nào yì jiàn le. 

*闹意见 Nào yì jiàn โต้เถียงกัน; ทะเลาะกัน


พวกเขาโต้เถียงกันในที่ประชุม They got into disputes at the meeting. 

他们在会上闹起了意见。

Tā men zài huì shàng nào qǐ le yì jiàn.

 

ครั้งนี้ฉันทุ่มสุดตัว This time I am freaking out.

这次我已经豁出去了。

Zhè cì wǒ yǐ jīng huō chū le.

*豁出去 Huō chū  เทหมดหน้าตัก; ทุ่มสุดตัว

 

ฉันยอมเอาชีวิตทุ่มแบบสุดตัวเพื่อการสอบครั้งนี้I slogged my guts out for the exam.

我为这次考试命都豁出去了。

Wǒ wèi zhè cì kǎo shì mìng dōu huō chu qù le. 

 

ช่างเป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมเสียนี่กระไร What a brilliant idea!

多聪明的主意!

Duō cōng míng de zhǔ yì!

 

 

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ