17 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
คุณสนใจที่จะไปดูไหม Are you interested to take a look at them? 

有没有兴趣去看一下呢?

 Yǒu méi yǒu xìng qù qù kàn yí  xià ne?

 


คุณกำลังกลัวอะไรอยู่เหรอ What are you scared about? 

你在害怕什么啊?

Nǐ zài hài pà shén me a?

 


ฉันป่วย 

I’m sick.

我病了。

Wǒ bìng le.

 


เขาป่วยจริงหรือว่าแกล้งป่วยอะ Is he really sick or is he just shamming? 

他真病了,还是装的?

Tā zhēn bìng le, hái shì zhuāng de? 

 


ฉันง่วง 

I’m sleepy.

我困了。

Wǒ kùn le.

 


เขารู้สึกง่วงนอนแล้ว He had begun to feel sleepy.

他已觉得困了。

Tā yǐ jué de kùn le. คุณง่วงก็ไปนอนซะ 

Go to bed if you feel sleepy.

你困了就睡吧。

Nǐ kùn le jiù shuì ba.

 


คำพูดของเขาทำให้ฉันรำคาญ His words annoyed me. 

他的话惹恼了我。

Tā de huà rě nǎo le wǒ.

 


ฉันเครียด 

I’m stressed.

我压力很大。

Wǒ yā lì hěn dà.

 


ฉันสงสัย 

I’m curious.

我很好奇。

Wǒ hěn hào qí.

 


คุณสนใจไหม 

Are you interested?

你感兴趣吗?

Nǐ gǎn xìng qù ma?

 


ฉันสับสน 

I’m confused.

我很糊涂。

Wǒ hěn hú tu.

 


ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อย คุณทำให้ฉันสับสนไปหมดแล้ว 

Slow down a little, you’re muddling me.

说慢点儿,你都把我搞糊涂了。

Shuō màn diǎnr, nǐ dōu bǎ wǒ gǎo hú tu le. 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...