7 มิถุนายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ช่วงนี้ฉันมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะ I’ve got a lot on my plate right now.

我现在有很多事要做。

Wǒ xiàn zài yǒu hěn duō shì yào zuò.

 

นี่ยังไม่พอที่จะทำให้ฉันไม่สบายใจอีกเหรอ I don't have enough on my plate already? 

我烦心的事还不够多吗?

Wǒ fán xīn de shì hái bù gòu duō ma?

 

อย่ามาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ Don’t be such a snowflake!

别这么小题大做!

Bié zhè me xiǎo tí dà zuò!

 

พวกเราอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลย Let's not make a big deal about it. 

我们不要小题大做了。

Wǒ men bú yào xiǎo tí dà zuò le. 

 

พวกเราไม่ใช่กำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหรอ Aren't we all making a mountain out of a molehill? 

我们不都是在小题大做吗?

men bù dōu shì zài xiǎo zuò ma? 

 

อย่ามาขี้น้อยใจ Don’t be so sensitive!

别这么敏感!

Bié zhè me mǐn gǎn!

 

ไม่รบกวนแล้วนะ I’ll get out of your hair. / I won’t bother you anymore. /I won’t disturb you anymore.

我不会再打扰你了。

Wǒ bú huì zài dǎ rǎo nǐ le.

 

อนาคตขึ้นอยู่กับพวกเรา The future is up to us.

未来取决于我们。

Wèi lái qǔ jué yú wǒ men.

 

พวกเราเซ็นสัญญารักษาความลับแล้ว We signed a confidentiality agreement.

我们签了保密协议的。

men qiān le bǎo mì xié yì de.

 

ปฏิกิริยาเขาเมื่อครู่หมายความว่าไง What was his reaction just now?

 他刚刚这是什么反应?

Tā gang gāng zhè shì shén me fǎn yìng?

 

เขาจะหึงได้ยังไงกัน How could he be jealous.

他怎么可能会吃醋。

Tā zěn me kě néng huì chī cù.


ทำไมคุณถึงไม่เคยหึงฉันเลย And why haven't you ever been jealous about me? 

为什么你不会为我吃醋?

Wèi shén me nǐ bú huì wèi wǒ chī cù? 

 

ฉันไม่ได้สูญเสียการควบคุมซะหน่อย I'm not out of control.

我才没有失控呢。

Wǒ cái méi yǒu shī kòng ne.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...