31 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ It’s too strange for him here.

这里对他来说太陌生了。

Zhè lǐ duì tā lái shuō tài mò shēng le.

 

สถานการณ์ของเขาพิเศษมาก His situation is very special.

他的情况很特殊。

Tā de qíng kuàng hěn tè shū.

 

งั้นฉันกลับไปรอก่อนนะ I’ll go back and wait.

那我先回去等着。

Nà wǒ xiān huí qù děng zhe.

 

ได้ ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนะ Ok ,don’t talk if you don’t want to.

好,不想说话就不说话。

Hǎo, bù xiǎng shuō huà jiù bù shuō huà.

 

คุณสามารถพยักหน้าหรือว่าส่ายหัวก็ได้ You can nod, Or shake your head.

你可以点头,或者是摇头。

Nǐ kě yǐ diǎn tóu,huò zhě shì yáo tóu.

 

คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้เลย You didn’t mean to Cause this mess.

你并不是故意要引起这场混乱的。

Nǐ bìng bú shì gù yì yào yǐn qǐ zhè chǎng hǔn luàn de.

 

การ์ดใบนี้ให้ฉันได้ไหม Can I have this card?

这张卡片能送给我吗?

Zhè zhāng kǎ piàn néng sòng gěi wǒ ma?

 

คุณสามารถบอกฉันเบาๆได้ไหมว่าทำไมคุณ Can you tell me in whisper. Why you?

能不能悄悄地告诉我。为什么?

Néng bù néng qiāo qiāo de gào sù wǒ. Wèi shén me?

 

โกรธคุณพ่อใช่ไหม Are you angry with your dad?

是不是生爸爸的气了?

Shì bú shì shēng bà ba de qì le?

 

พวกเขาไมได้มาจับตัวคุณหรอก They’re not here to arrest you.

 他们不是来抓你的。

Tā men bú shì lái zhuā nǐ de.

 

ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอก It doesn’t matter who I am.

我是谁不重要。

Wǒ shì shéi bú zhòng yào.

 

ถ้ามีวาสนาพวกเราค่อยเจอกันใหม่นะ We are destined to see you again.

我们有缘再见。

Wǒ men yǒu yuán zài jiàn.

 

นายนี่มันเลวจริงๆ You big jerk!

你这个大混蛋。

Nǐ zhè ge dà hún dàn.💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...