2 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันรู้สึกยุ่งเหยิงอยู่ในหัว I feel in such a mess. 

我觉得脑里一团糟。

Wǒ jué dé nǎo lǐ yì tuán zāo. 

 

ฉันทำให้มันยุ่งเหยิง I messed up badly! 

我搞得一团糟。

Wǒ gǎo de yì tuán zāo.

 

งานแต่งของเธอวุ่นวาย Her marriage was in turmoil. 

她的婚姻一团糟。

Tā de hūn yīn yì tuán zāo.

 

คุณกำลังยุ่งอยู่กับอะไรกันแน่ What are you busy with exactly? 

那你到底在忙什么啊?

Nà nǐ dào dǐ zài máng shén me a?

 

ฉันเป็นคนง่ายๆสบาย I’m an easy-going person.

我是个随和的人。

Wǒ shì gè suí he de rén.

 

ฉันเป็นคนง่ายๆสบายๆ และมีเพื่อนมากมาย As an easy-going person, I have a lot of friend. 

我是个随和的人,有很多朋友。

Wǒ shì gè suí he de rén, yǒu hěn duō péng yǒu. 

 

ทุกคนต่างก็รู้ว่าฉันเป็นคนง่ายๆสบายๆ People know that I am quite an easy-going guy.

大家都知道我是一个随和的人。

Dà jiā dōu zhī dào wǒ shì yí gè suí he de rén.

 

ฉันเป็นคนค่อนข้างง่ายๆสบายๆ และมีกับทัศนคติที่ดี I am a relatively an easy going man with good values.

我是一个比较随和的人,具有好的价值观。

Wǒ shì yí gè bǐ jiào suí he de rén, jù yǒu hǎo de jià zhí guān.

 

คุณมีความสุขในการทำงานหรือเปล่า Are you happy in your work? 

工作中你开心吗?

Gōng zuò zhōng nǐ kāi xīn ma?

 

ฉันเกรงว่าฉันยังไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึง I’m afraid I don’t understand.

恐怕我还不明白你的意思。

Kǒng pà wǒ hái bù míng bái nǐ de yì si.

 

เจ้านายต้องการให้ฉันทำงานล่วงเวลา The boss wants me to do some extra work.

老板要我加班。

Lǎo bǎn yào wǒ jiā bān.

 

ฉันจำใจต้องอยู่ที่สำนักงาน I’ll have to stay at the office.

我不得不留在办公室。

Wǒ bù dé bù liú zài bàn gōng shì.

 

ฉันไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ I don’t know when I‘ll finish.

不知道什么时候才能结束。

Bù zhī dào shén me shí hòu cái néng jié shù.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...