11 กรกฎาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี I’m a people person.

我是一个喜欢和别人打交道的人。

Wǒ shì yí gè xǐ huān hé bié rén dǎ jiāo dào de rén.

 

นั่นแสดงว่าฉันเป็นที่ได้รับความนิยมมากทีเดียว It shows I'm a people person. 

那才显示我很受欢迎。

 Nà cái xiǎn shì wǒ hěn shòu huān yíng.

 

ฉันเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม I am better than before.

我是变得比以前更好了。

Wǒ shì biàn de bǐ yǐ qián gèng hǎo le.

 

ฉันกลัวที่จะอยู่คนเดียว I’m scared alone.

我一个人害怕。

Wǒ yí gè rén hài pà.

 

เตรียมจะไปแล้วเหรอ Ready to go

准备走了?

 Zhǔn bèi zǒu le?

 

คุณอย่าเข้ามา Don’t come over.

你别过来?

Nǐ bié guò lái?

 

คุณโอเวอร์เกินไปแล้ว It’s too dramatic.

戏过了。

guò le.

 

ฉันไม่ได้แสดงนะ I’m not acting.

我没有演戏。

Wǒ méi yǒu yǎn xì.

 

ฉันเป็นทาสแมว I’m a cat person.

我是一个爱猫人士。;我是一个爱猫的人。;我是一个爱猫之人。

Wǒ shì yí gè ài māo rén shì.; Wǒ shì yí gè ài māo de rén.; Wǒ shì yí gè ài māo zhī rén.

 

มือคุณได้รับบาดเจ็บเหรอ Is your hand hurt?

手受伤了?

Shǒu shòu shāng le?

 

ทำไมถึงตีกันหละ Why did you fight?

为什么打架呀?

Wèi shén me dǎ jià ya?

 

ครอบครัวพวกเราผลัดวนกันใส่เสื้อผ้า We share the same set of clothes.

一家人轮流穿衣服。

 Yī jiā rén lún liú chuān yī fú.

 

พวกเขาต้องหัวเราะเยาะฉันแน่ๆ They must be laughing at me.

他们肯定都在笑话我。

men kěn dìng dōu zài xiào huà wǒ.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...