13 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you up to ?

你在忙什么?

Nǐ zài máng shén me?

 

คุณล้อเล่นอยู่หรือเปล่า Are you kidding me?

你在开玩笑吗?/ 你跟我开玩笑?/你不是玩儿我吧?

Nǐ zài kāi wán xiào ma? / Nǐ gēn wǒ kāi wán xiào? /Nǐ bú shì wánr wǒ ba?

 

ช่วยเก็บกวาหน่อยสิ You help clean up the room,right?

 帮忙收拾一下吗?

Bāng máng shōu shi yí xià ma?

 

หัวใจเต้นผิดจังหวะ Arrhythmia.

心律不齐。

Xīn lǜ bù qí.

 

นี่อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ This is likely to produce irregularities of heart rate. 

这有可能引起心律不齐。

Zhè yǒu kě néng yǐn qǐ xīn lǜ bù qí. 

 

หายใจถี่ Shortness of breath.

呼吸急促。

Hū xī jí cù.

 

การหายใจของเธอแรงและไม่สม่ำเสมอ Her breathing was quick and uneven

她的呼吸急促不匀。

Tā de hū xī jí cù bù yún. 

 

เขาหายใจแรงขณะที่เดินขึ้นไปข้างบน He was breathing heavily as he climbed up the stairs. 

他上楼时呼吸急促。

Tā shàng lóu shí hū xī jí cù.

 

คู่รักร้อนแรง Love couples.

热恋情侣。

Rè liàn qíng lǚ.

 

งั้นคุณก็ต้องตั้งสติให้ดีเป็นพิเศษเลยนะ Then you need to  cheer up.

那你就要打起十二分的精神。

Nà nǐ jiù yào dǎ qǐ shí èr fēn de jīng shén.

 

ไม่ทราบว่าคุณได้นัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าคะ Do you have an appointment?

请问你有预约吗?

Qǐng wèn nǐ yǒu yù yuē ma?

 

ลองลูบดูซิ  Touch it.

摸一下。

Mō yí xià.

 

ฉันผ่านมาพอดี I’m just passing by.

我刚好路过。

Wǒ gāng hǎo lù guò.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ