25 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่รักษาเวลา ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ Unpunctual and inefficient.

不守时,效率低。

Bù shǒu shí, xiào lǜ dī.

 


หมอนี่มีเล่ห์กลมากมาย 

This guy is a crook.

这家伙套路多的很。

Zhè jiā huo tào lù duō de hěn.

 


นี่ก็คงเป็นกับดักอะไรอีกแน่ 

It may be a trap.

别这又是什么大坑。

Bié zhè yòu shì shén me dà kēng.

 


ฉันกำลังสอนให้เขาอดทนในการรอคอยอยู่ 

I’m teaching him to be patient.

我这是在教他耐心等待。

Wǒ zhè shì zài jiào tā nài xīn děng dài.

 


ให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วกัน  

I’ll give you the last chance.

最后再给你一次机会。

Zuì hòu zài gěi nǐ yí cì jī huì.

 


คุณยังเป็นผู้ชายอยู่ไหม 

Are you still a man?

你还是个男人吗?

Nǐ hái shì gè nánrén ma?

 


คิดไม่ถึงว่าคุณจะหลบฉัน 

You dodged me

你居然躲开了。

Nǐ jū rán duǒ kāi le.

 


เมื่อกี้มันอันตรายมากแค่ไหน 

Do you know how dangerous was that?

刚刚那有多危险。

Gāng gāng nà yǒu duō wéi xiǎn.

 


รับไม่ได้ก็ต้องรับ 

No refusal.

接受不了也得接受。

Jiē shòu bù liǎo yě děi jiē shòu.

 


ฉันก็แค่ถูกว่าจ้าง  

I’m just your employee.

我只是被雇佣的。

Wǒ zhǐ shì bèi gù yōng de.

 


ฉันก็แค่รู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกรับ  

I just feel burdened.

我只是觉得有负担。

Wǒ zhǐ shì jué dé yǒu fù dān.

 


ทำไมการทำข้อแลกเปลี่ยนกับคุณถึงได้ยากเย็นขนาดนี้ 

Why is it so difficult to do business with you?

怎么跟你做生意就这么难呢?

Zěn me gēn nǐ zuò shēng yì jiù zhè me nán ne?

 


ไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเผชิญกับโลกภายนอกสักหน่อย

It's not like you haven't seen the world.

你又不是没见过世面。
Nǐ yòu bù shì méi jiàn guò shì miàn.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...