27 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ขอพูดให้ชัดเจนก่อนนะ  

Let me make it clear in advance.

事先说清楚。

Shì xiān shuō qīng chǔ.

 คุณอยากลาออกไม่อยากลาพักร้อนสินะ 

So you want to quit not to make annual leave?

所以你是想辞职不是想休年假?

Suǒ yǐ nǐ shì xiǎng cí zhí bú shì xiǎng xiū nián jià?

 คุณไม่ต้องพูดถึงค่าผิดสัญญาอะไรนั่นกับฉันอีก 

Don’t tell me anything about liquidated damages.

你不要再跟我说什么违约金不违约金的了。

Nǐ bú yào zài gēn wǒ shuō shén me wéi yuē jīn bù wéi yuē jīn de le.

 เลิกจ้างฉันแล้วปล่อยฉันไป แล้วก็ปล่อยตัวคุณเองด้วย ดีไหม  

You just fire me. Let me go and let yourself go, OK?

解雇我,放过我,也放过你自己,好不好?

Jiě gù wǒ, fàng guò wǒ, yě fàng guò nǐ zì jǐ, hǎo bù hǎo?

 มีอะไรเป็นไปไม่ได้เล่า 

Why impossible?

这有什么不可能的呀。

Zhè yǒu shén me bù kě néng de ya.

 ยังไงซะ ฉันก็ไม่อยากทำแล้ว 

I don’t want to do this anyway.

反正是我不想干了。

Fǎn zhèng shì wǒ bù xiǎng gàn le.

 แล้วฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าคุณด้วย  

And I don’t want to see you again.

我也不想看见你。

Wǒ yě bù xiǎng kàn jiàn nǐ.

 ทำไมไม่พูดให้มันจบๆล่ะเนี่ย  

How could you! I even haven’t finish my word.

你这个人怎么说话还没说完呢。

Nǐ zhè ge rén zěn me shuō huà hái méi shuō wán ne.

 ไม่เชื่อฟังแล้วใช่ไหม  

Be a good boy?

不听话了,是不是?

Bù tīng huà le, shì bú shì?

 อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำอีกรอบนะ 

Don’t let me repeat it.

别让我再重复一遍。

Bié ràng wǒ zài chóng fù yí biàn.

 คุณจะดุทำไมเนี่ย  

Why are you so serious?

你凶巴巴地干什么呀。

Nǐ xiōng bā bā de gàn shén me ya.

 


คุณว่าลูกชายไม่เอาไหนของฉันคนนี้ เมื่อไหร่จะให้ฉันได้อุ้มหลาน

You tell me having such a disappointing son when can I have a grandson?

你说我这个不争气的儿子,什么时候能让我抱上孙子。

Nǐ shuō wǒ zhè ge bù zhēng qì de ér zi, shén me shí hòu néng ràng wǒ bào shàng sūn zi.

 

 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...