24 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันรู้ว่าคุณกับเขามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน 

I know you and he are estranged.

我知道你和他有隔阂。

Wǒ zhī dào nǐ hé tā yǒu gé hé.

 

คุณจะไปรู้บ้าอะไร 

You know nothing!

你知道个屁!

Nǐ zhī dào gè pì!

 


ที่ฉันขยันทำงานมาหลายปีขนาดนี้ก็เพื่อที่จะหลุดพ้น จากครอบครัวที่แตกแยกกระจัดกระจาย 

I’ve worked so hard all these years, just to get rid of that broken home.

我这些年这么努力,早已经支离破碎的家。

Wǒ zhè xiē nián zhè me nǔ lì, zǎo yǐ jīng zhī lí pò suì de jiā.

 


แต่คุณกลับทำให้ฉันต้องกลับไปเจออีก 

But you got me back.

你倒好把我给弄回去了。

Nǐ dào hǎo bǎ wǒ gěi nòng huí qù le.

 

ใช่ หลายปีมานี้ฉันไม่มีญาติพี่น้องอยู่ข้างกาย 

For sure, there were no relatives around me these years.

是,这些年没有亲人在身边。

Shì, zhè xiē nián méi yǒu qīn rén zài shēn biān.

 


แต่คุณไม่สามารถผิดใจ กับครอบครัวแบบนี้ไปได้ตลอดนะ 

But you can’t be such stiff with your family all the time.

可你不能一直和家里这样僵着的呀。

Kě nǐ bù néng yì zhí hé jiā lǐ zhè yàng jiāng zhe de ya.

 


แค้นกันมากแค่ไหนถึงต้องทำขนาดนี้ 

Why it had to be like this?

多大仇非得弄成这样。

Duō dà chóu fēi de nòng chéng zhè yàng.

 


คุณคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด อาจจะเข้าใจความยากลำบากของครอบครัวคนอื่น 

You grew up loaded. You don’t understand that every family has a skeleton in the cupboard.

你含着金汤匙长大,别人家有本难念的经。

Nǐ hán zhe jīn tang chí zhǎng dà, bié rén jiā yǒu běn nán niàn de jīng.

 


แต่คุณอย่ามาคิดเองเออเองแล้วยุ่งกับชีวิตของคนอื่นได้ไหม 

But don’t be self-righteous and get involved in other’s lives!

但你不要自以为是插手别人的生活行不行?

Dàn nǐ bú yào zì yǐ wéi shì chā shǒu bié rén de shēng huó xíng bù xíng?

 


อย่ามาทำให้ฉันเกียจโดยไร้สาเหตุ 

Come here and disgust me for no reason.

无缘无故跑来恶心我。

Wú yuán wú gù pǎo lái ě xīn wǒ.

 


ฉันยอมรับ ฉันทำโดยไม่คิดให้ดีก่อน 

I admit. For this matter.  It was thoughtless of me to do such a thing.

我承认。这件事情是我做得欠缺考虑。

Wǒ chéng rèn. Zhè jiàn shì qíng shì wǒ zuò de qiàn quē kǎo lǜ.

 

ฉันจะอยู่ให้ห่างจากคุณ 

I will be far away from you.

我离你远远的。

Wǒ lí nǐ yuǎn yuǎn de.🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...