4 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ความพยายามหลายวันที่ผ่านมานั้น ก็จะเสียเปล่า All the efforts of the previous days were in vain.

之前那些天的努力就都白费了。

Zhī qián nà xiē tiān de nǔ lì jiù dōu bái fèi le.

 

คุณอย่าดุแบบนี้สิ Don’t be so serious.

就别凶巴巴地嘛。

Jiù bié xiōng bā bā de ma.

 

ถ้าคุณรังเกียจฉันขนาดนี้ละก็ งั้นฉันไม่ไปแล้วก็ได้ If you dislike me like this then I won’t go.

你怎么嫌弃我的话,那我就不去了。

Nǐ zěn me xián qì wǒ de huà, nà wǒ jiù bú qù le.

 

เจ้าอารมณ์เสียจริงๆ  You are so stingy.

你这人小气巴拉的。

Nǐ zhè rén xiǎo qì bā lā de.

 

ซะฉันก็ไม่ได้อยากไปสักหน่อย I don’t want to go anyway.

反正我也不想去。

Fǎn zhèng wǒ yě bù xiǎng qù.

 

ก่อนหน้านั้นฉันรู้สึกมาตลอดว่า ทัศนคติของคุณที่มีต่องานอย่างน้อยก็มีความตั้งใจอยู่บ้าง  I’ve always felt that your attitude towards work at least is serious.

我之前一直都觉得你对待工作的态度至少是认真的。

Wǒ zhī qián yì zhí dōu jué dé nǐ duì dài gōng zuò de tài dù zhì shǎo shì rèn zhēn de.

 

ฉันจริงใจกับงานมากนะ I’m serious about my work.

我工作态度很认真。

Wǒ gōng zuò tài dù hěn rèn zhēn.

 

ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องส่วนตัวของคุณฉันเข้าไปยุ่งไม่ได้ไม่ใช่เหรอ  What’s more, it’s your private business. I can’t control it, isn’t it?

更何况,你的私事儿。我这不是管不着吗?

Gèng hé kuàng, nǐ de sī shìr. Wǒ zhè bú shì guǎn bù zháo ma?

 

ฉันไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวของฉัน มาทำให้คุณเสียเวลาจริงๆ I really shouldn’t waste your time with my private business.

我确实不该把我的私事拿来浪费你的时间。

Wǒ què shí bù gāi bǎ wǒ de sī shì ná lái làng fèi nǐ de shí jiān.

 

ที่จริงฉันก็รู้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ I just knew a little.

我其实知道的也不多。

Wǒ qí shí zhī dào de yě bù duō.

 

เธอมันอันตรายมาก You are in danger.

你很危险。

Nǐ hěn wéi xiǎn.

 

นึกไม่ถึงว่าเขาจะไม่เคยบอกคุณ I can’t believe he didn’t tell you.

他居然没跟你提过。

Tā jū rán méi gēn nǐ tí guò.

 

เรื่องโดยละเอียดฉันก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่  I’m not very clear about the details.

具体我也不是很清楚。

Jù tǐ wǒ yě bú shì hěn qīng chǔ.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...