24 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นั่นมันแน่อยู่แล้ว ฉันก็รู้จักคิดนะ Of course, I’m very sensible.

那是,我可懂事了。

Nà shì, wǒ kě dǒng shì le.

 

ตอนนี้มาคิดดูแล้ว Now think about it.

现在想想。

Xiàn zài xiǎng xiǎng.

 

ดูสิ ฉันเอาอะไรมาให้คุณด้วย Look what I brought you.

看看我给你带什么来了。

Kàn kan wǒ gěi nǐ dài shén me lái le.

 

ครอบครัวเดียวกันมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกัน แล้วจะแก้ไขไม่ได้บ้าง There’s no estrangement for a family that can’t be tided over.

一家人有什么隔阂过不去的。

Yì jiā rén yǒu shén me gé hé guò bú qù de.

*隔阂 Gé hé มองหน้ากันไม่สนิท; เข้ากันไม่ได้

 

ถ้าฉันไม่ทำให้เธอขุ่นข้องหมองใจ ร้องตะโกนให้เธอกลับมา If I haven’t sulk with her, instead I called her back,

如果我不跟她怄气,把她喊回来。

Rú guǒ wǒ bù gēn tā òu qì, bǎ tā hǎn huí lái.

*怄气 Òu qì คับอกคับใจ; ขุ่นเคือง; ขุ่นข้องหมองใจ

 

ทำอาหารให้เธอทานสักมื้อ อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ยังไงก็ต้องหายโกรธกันอยู่แล้ว Made her a meal, There's nothing to be angry about being under the same roof.

给她做一顿饭。同在一个屋檐下哪有什么气不消的呢。

Gěi tā zuò yí dùn fàn. Tóng zài yí gè wū yán xià nǎ yǒu shén me qì bù xiāo de ne.

 

หยุดเสแสร้งได้แล้ว แค่คุณทำเสียงฟึดฟัด ฉันก็รู้แล้วว่าคุณปวดอึ  หรือว่าปวดฉี่ Stop pretending. When you hum, I’ll know what you want to do.

别装了。你一哼哼我就知道你拉屎还是拉尿。

Bié zhuāng le. Nǐ yì hēng hēng wǒ jiù zhī dào nǐ  lā shǐ hái shì lā niào.

 

งั้นคุณลองดูว่าคุณเห็นอะไรในตาฉันบ้าง So, what you can see in my eyes?

那你能在我眼睛里看到什么?

Nà nǐ néng zài wǒ yǎn jīng lǐ kàn dào shén me?

 

คุณอยากให้ฉันร้อนใจตาย ใช่ไหม You’re going to drive me nuts, aren’t you?

你要把我急死,是不是?

Nǐ yào bǎ wǒ jí sǐ, shì bú shì?

 

ดูจากสมองของคุณแล้ว เป็นไปไม่ได้ With you stupid brain, no way.

就你那脑瓜子,不可能。

Jiù nǐ nà nǎo guā zǐ, bù kě néng.

 

ถ้าฉันดื่มเหล้าจนตายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ It has nothing to do with you if I die.

我喝死了都跟你没关系。

Wǒ hē sǐ le dōu gēn nǐ méi guān xì.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...