9 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ปากยังเช็ดไม่สะอาดเลย Look at you haven’t cleaned your mouth yet.

看看你刚这小嘴还没擦干净呢。

Kàn kàn nǐ gāng zhè xiǎo zuǐ hái méi cā gān jìng ne.

 

เรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาด  This is absolutely impossible.

这绝对不可能。

Zhè jué duì bù kě néng.

 

คุณจะมาเกรงใจฉันทำไมกัน You are very welcome.

你跟我客气什么。

Nǐ gēn wǒ kè qì shén me.

 

คุณดูไม่ผิดหรอก และก็ไม่ได้เดินไปผิดห้องด้วย You’re right, it’s the right room.

你没看错,也没走错房间。

Nǐ méi kàn cuò, yě méi zǒu cuò fáng jiān.

 

ขอเตือนด้วยความเป็นมิตร ตอนนี้ถึงคุณคิดจะหนีก็หนีไม่พ้นหรอก A friendly reminder you can’t run now even if you want to .

友情提醒你现在想跑也跑不掉了。

Yǒu qíng tí xǐng nǐ xiàn zài xiǎng pǎo yě pǎo bú diào le.

 

รูประยะประชิด Close-up real picture.

就距离生图。

Jiù jù lí shēng tú.

 

ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน I don’t know either.

我也不知道。

Wǒ yě bù zhī dào.

 

คุณเลือกที่จะไม่พูดได้นะ You can choose not to talk.

你可以选择不说话。

Nǐ kě yǐ xuǎn zé bù shuō huà.

 

เขาอึดอัดจะตายอยู่แล้ว He said it’s so boring.

他快闷死了。

Tā kuài mēn sǐ le.

 

ฉันก็แค่อยากเห็นพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกัน I just want to see them in the same frame.

我就想看他俩同框。

Wǒ jiù xiǎng kàn tā liǎ tóng kuàng.

 

เขาบอกว่าไม่มีเรื่องแบบนั้น  He said there was not such a thing.

他说没有这回事。

Tā shuō méi yǒu zhè huí shì.

 

อย่าขยับมั่วซั่วสิ Don’t move.

不要乱动。

Bú yào luàn dòng.

 

เขาคงไม่ได้กำลังโกหกเธอใช่ไหม He’s not lying to you, is he?

他不会在骗你吧。

Tā bú huì zài piàn nǐ ba.💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...