24 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า But now I know.

但是现在我知道。

Dàn shì xiàn zài wǒ zhī dào.

 

อะไรถึงจะเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การปกป้อง What are the things that are truly worth guarding.

什么才是真正值得去守护的东西。

Shén me cái shì zhēn zhèng zhí dé qù shǒu hù de dōng xī.

 

คุณอยากรู้เหตุผลของการเลิกกันมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอ And for the reason I broke up with you which you’ve been eager to know,

你不是一直都想知道我们分手的理由吗?

Nǐ bú shì yì zhí dōu xiǎng zhī dào wǒ men fēn shǒu de lǐ yóu ma?

 

ความรักที่ฉันมีให้คุณไม่ได้มีมากอย่างที่คิดไว้ My love for you is not as much as you think.

我对你的爱并没有想象中得那么多。

Wǒ duì nǐ de ài bìng méi yǒu xiǎng xiàng zhōng dé nà me duō.

 

งานเลี้ยงในคืนนี้คุณก็แค่โผล่หน้าไปหน่อยพอเป็นพิธีเสียเวลาคุณไม่นานหรอก On the appreciation banquet tonight, you just need to show up and take a stand. It won’t take you a long time.

今晚的答谢宴你只需要露个面意思一下。不会耽误你太长时间。

Jīn wǎn de dá xiè yàn nǐ zhǐ xū yào lù gè miàn yì si yí xià. Bù huì dān wù nǐ tài cháng shí jiān.

 

วางใจเถอะฉันไม่บีบคุณจนแน่นเกินไปหรอก Don’t worry, I won’t push you too hard.

放心,我不会逼你太紧的。

Fàng xīn, wǒ bú huì bī nǐ tài jǐn de.

 

คุณรู้ว่าเมื่อก่อนฉันก็เป็นแบบคุณเพื่อจะได้สิ่งหนึ่งมาครอบครองยอมทำทุกวิถีทาง You know I used to be like you. To get something, I used to do anything I can.

你知道以前我跟你一样。为了得到一样东西,会不择手段。

Nǐ zhī dào yǐ qián wǒ gēn nǐ yí yàng. Wèi le dé dào yí yàng dōng xī, huì bù zé shǒu duàn.

 

ที่แท้ความรักทำให้คนไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีเลยแม้แต่น้อยใช่ไหม Love can make one lose all dignity, right?

原来爱情可以让人毫无尊严是吗?

Yuán lái ài qíng kě yǐ ràng rén háo wú zūn yán shì ma?

 

เทียบไม่ได้จริงๆ It's really incomparable.

确实比不过。

Què shí bǐ bú guò.

 

ฉันก็อยากจะรู้ว่า คุณจะตายด้ายกับผู้หญิงทุกคนเลยหรือเปล่า I’d like to see, if you have no feeling toward anyone else.

我倒要看看你是不是对别人都无动于衷。

Wǒ dào yào kàn kan nǐ shì bú shì duì bié rén dōu wú dòng yú zhōng.

 

กรุณาเคารพตัวเองด้วย Please respect yourself.

请你自重一些。

Qǐng nǐ zì zhòng yì xiē.

 


👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...