10 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดึกดื่นขนาดนี้ยังไม่นอน มาบ้านฉันทำไมอีก It’s already midnight, and what are you doing again in my house?

这大晚上不睡觉,又跑来我家干什么呀?

Zhè dà wǎn shàng bú shuì jiào, yòu pǎo lái wǒ jiā gàn shén me ya?

 

อีกอย่างฉันไม่อยากจะส่งผลกระทบอะไรต่องานของคุณอีกแล้ว And, I don’t want to affect your work anymore.

而且,我不想再影响你工作了。

Ér qiě, wǒ bù xiǎng zài yǐng xiǎng nǐ gōng zuò le.

 

เขาก็อาจจะรู้สึกได้เหมือนกันมั้ง  Maybe he also realized it.

可能他自己也意识到了。

Kě néng tā zì jǐ yě yì shí dào le.

 

ฉันว่าสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้ก็คือ ใจเย็นลงหน่อย I think what you need to do is to calm down.

我想你现在需要的是,好好冷静一下。

Wǒ xiǎng nǐ xiàn zài xū yào de shì, hǎo hǎo lěng jìng yí xià.

 

อีกอย่างในเส้นทางการงานของฉันมีสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันและแสวงหามากกว่านี้ ฉันอยากออกไปใช้ชีวิตเองสักครั้ง Besides, for my career, I have clearer vision and higher pursuit. I want to do something extraordinary.

而且,我在我的职业道路上,有更高的向往和追求。我想出去闯堂一番。

Ér qiě, wǒ zài wǒ de zhí yè dào lù shàng, yǒu gèng gāo de xiàng wǎng hé zhuī qiú. Wǒ xiǎng chū qù chuǎng táng yì fān.

 

คุณคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนคุณเหรอ Do you think everyone else is like you?

你以为别人都跟你一样?

Nǐ yǐ wéi bié rén dōu gēn nǐ yí yàng?

 

ฉันตั้งใจมาปลอบคุณ แต่คุณกลับมาโจมตีฉันด้วยคำพูดเสียๆหายๆ I came here to comfort you, but you, do nothing but attack me.

我好心过来安慰你,你倒好,对我进行身攻击。

Wǒ hǎo xīn guò lái ān wèi nǐ, nǐ dào hǎo, duì wǒ jìn xíng shēn gōng jī.

 

เรื่องดีๆไม่ค่อยเป็นข่าว เรื่องแย่ๆ กลับดังไปไกลเป็นพันลี้ Good news doesn’t come, bad news has wings.

好事不出门,坏事传千里。

Hǎo shì bù chū mén, huài shì chuán qiān lǐ.

 

การมีอยู่ของฉันก็กลายเป็นส่วนเกินแล้ว I am becoming unnecessary.

我的存在开始变得多余了。

Wǒ de cún zài kāi shǐ biàn de duō yú le.

 

แต่ฉันหวังว่า คุณไม่ต้องพูดอะไรที่มันดูสวยหรู But I hope you’re not just bragging.

但是我希望你不要说场面话。

Dàn shì wǒ xī wàng nǐ bú yào shuō chǎng miàn huà.

 

สุดท้ายฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆ In the end, I just couldn’t stand it.

最后我实在受不了了。

Zuì hòu wǒ shí zài shòu bù liǎo le.

 

คุณเอาฉันไปเปรียบเทียบเป็นอะไรนะ What did you call me?

你把我比喻成什么了?

Nǐ bǎ wǒ bǐ yù chéng shén me le?

 

 

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...