2 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ใช่ว่าพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วเหรอ Didn’t she prove herself innocent?

不是已经自证清白了吗?

Bú shì yǐ jīng zì zhèng qīng bái le ma?

*自证清白 Zì zhèng qīng bái พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง

 

เรื่องถีบหัวส่งนี่คุณทำได้ดีจริงๆ You kicked down the ladder. That’s a nice move!

你这一招过河拆桥是真漂亮。

Nǐ zhè yì zhāo guò chāi qiáo shì zhēn piào liang.

*过河拆桥 Guò hé chāi qiáoได้รับผลประโยชน์แล้วแล้วถีบหัวส่ง

 

แต่คิดไม่ถึงว่าคุณจะไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว nBut I didn’t expect that you cannot distinguish what’s your own and what’s public.

但没想到你是真的公私不分。

Dàn méi xiǎng dào nǐ shì zhēn de gōng sī bù fēn.

 

คุณไม่จำเป็นต้องยื่นมือเข้ามายุ่งขนาดนี้หรอกนะ You’ve gone too far on this matter.

你的手未免也伸得太长了吧。

Nǐ de shǒu wèi miǎn yě shēn dé tài cháng le ba.

*未免 Wèi miǎn อาจจะ…. ไปหน่อย  ; อาจจะ….นัก(ก็ได้)

 

แต่ว่าในฐานะเพื่อน ก็ควรแสดงน้ำใจหน่อยไม่ใช่เหรอ But as friends, don’t you need to express my thanks?

但是作为朋友,不得表示表示吗?

Dàn shì zuò wéi péng yǒu, bù děi biǎo shì biǎo shì ma?

 

คุณอยากให้ฉันแสดงน้ำใจยังไงล่ะ  How do you want to express?

你想怎么表示?

Nǐ xiǎng zěn me biǎo shì?

 

ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะ It sounds unbelievable.

听起来好像不可思议。

Tīng qǐ lái hǎo xiàng bù kě sī yì.

 

ทำไมคุณถึงไม่ยอมช่วยฉันอธิบายสักหน่อย Why didn’t you explain anything for me?

你为什么一句都不肯为我解释呢?

Nǐ wèi shén me yí jù dōu bù kěn wèi wǒ jiě shì ne?

 

การลาพักแบบไม่หักเงินเดือน ไม่ใช่ว่าใครก็จะได้นะ  The paid vacation cannot be enjoyed by everyone.

带薪休假,可不是谁都有这待遇的。

Dài xīn xiū jià, kě bú shì shéi dōu yǒu zhè dài yù de.

 

คุณหาข้ออ้างยกเลิกนัดเถอะ You find a reason to refuse her.

你找个理由退掉吧。

Nǐ zhǎo gè lǐ yóu tuì diào ba.

 

แต่ว่าฉันรับปากเขาไปแล้วนี่I’ve promised her already.

可是我已经答应她了。

Kě shì wǒ yǐ jīng dā yìng tā le.

 

ฉันนี่ไม่รู้จักเจียมตัวเลย I’m a little overreached

我有一点自不量力啊。

Wǒ yǒu yì diǎn zì bù liàng lì a.

*自不量力 Zì bù liàng lì หมายถึงการไม่ประมาณกำลังตนเอง อาจเทียบได้กับสำนวนไทยที่ว่า ไม่เจียมตัว หรือ ไม่ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเอง (自不量力 = 不自量力)💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...