4 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แสร้งทำให้ดูมีหน้ามีตา 

To make you look rich.

装门面用的。

Zhuāng mén miàn yòng de.

 


หวังว่าคุณจะไม่ซื่อบื้อเกินไป 

Hope you aren’t too stupid.

希望能你不要太蠢。

wàng néng nǐ bú yào tài chǔn.

 


คุณรู้ไหมว่าที่คุณทำแบบนี้เป็นการทำตามอำเภอใจ Do you know your unauthorized action?

不知道你这样做是擅自行动。

Bù zhī dào nǐ zhè yàng zuò shì shàn zì xíng dòng.

*擅自行动 Shàn zì xíng dòng กระทำเองโดยไม่ขออนุญาต ;การทำตามอำเภอใจ

 


คุณอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนี้นะ 

Don’t stare at me like that.

你不要用这种眼神看着我。

Nǐ bú yào yòng zhè zhǒng yǎn shén kàn zhe wǒ.

 


ยินดีด้วย สัมผัสที่หกของคุณแม่นมาตลอดเลย Congratulations. You always have good instincts.

恭喜你。你的第六感一向很准。

Gōng xǐ nǐ. Nǐ de dì liù gǎn yí xiàng hěn zhǔn.

 

ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นพวกเห็นแก่เงิน 

I know you were a material girl.

我早就知道你是个拜金的人。

Wǒ zǎo jiù zhī dào nǐ shì gè bài jīn de rén.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...