14 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

ฉันแค่หน้าอ่อน 

I just look like one.

我就是长得嫩。

Wǒ jiù shì zhǎng de nèn.

 


ฉันจะนวดหลังให้ 

Let me give you a massage.

我给你捶捶背。

Wǒ gěi nǐ chuí chuí bèi.

 


เขาแก่ขนาดนั้น ไม่คู่ควรกับคุณหรอก 

He’s too old for you.

他那么老了,配不上你。

Tā nà me lǎo le, pèi bú shàng nǐ.

 

ก็คุณไม่ได้เรื่องตั้งแต่แรกแล้ว 

You are quite useless! 

你本来就没出息啊。

Nǐ běn lái jiù méi chū xī a.

 


เรียนไม่เก่งแล้วจะโทษใครได้ล่ะ 

You really are good for nothing.

学习成绩不好怪谁呀。

Xué xí chéng jì bù hǎo guài shéi ya.

 


คุณอย่าดื้อเชียวนะ

You’d better behave yourself.

你可不能给我任性了。

Nǐ kě bù néng gěi wǒ rèn xìng le.

 💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...