19 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ต่อให้เป็นพ่อแท้ๆ ฉันก็ไม่มีเงินให้ยืมหรอก 

Sorry, I have no money to lend to you.

亲爹我也没有钱借个你了。

Qīn diē wǒ yě méi yǒu qián jiè gěi nǐ le.

 


ความจนไม่ทำให้เขาไข้ขึ้นหรอก 

Poverty doesn't make people fever.

穷不会让人发烧的。

Qióng bú huì ràng rén fā shāo de

 


ฉันว่าผู้ชายนี่ ไร้เยื่อใยจริงๆ 

This guy is so heartless!

我说这男人真挺绝情的!

Wǒ shuō zhè nán rén zhēn tǐng jué qíng de!

 


ฉันว่า เขาไม่มีช่วงเวลาเสียใจเลยละมั้ง 

I mean, he wasn’t even sad for a little bit?

你说他一点伤心过渡期都没有吗?

Nǐ shuō tā yì diǎn shāng xīn guò dù qī dōu méi yǒu ma?

 


ฉันว่านะเขาเป็นคนที่ไร้หัวจิตหัวใจ 

If you ask me, he doesn’t care about you at all.

要我说啊典型就是上一段没有用心。

Yào wǒ shuō a diǎn xíng jiù shì shàng yí duàn méi yǒu yòng xīn.

 


ฉันอุตสาห์คิดว่าเขาเป็นคนดีแท้ๆ 

I wish I had seen through him earlier.

亏我还觉得他人挺好的。

Kuī wǒ hái jué dé tā rén tǐng hǎo de.💔💔💔💔💔💔💔💔💔
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...