22 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณยังมีพวกเราอยู่นะ เป็นตายด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งกันไปไหน You still have us. We will be with you till the end.

你还有我们。生死相依,不离不弃。

Nǐ hái yǒu wǒ men. Shēng sǐ xiāng yī, bù lí bú qì.

 

ไม่เป็นไร ฉันก็กะเอาไว้อยู่แล้ว That’s OK. I know what you’re like.

没关系,我早就料到了。

Méi guān xi, wǒ zǎo jiù liào dào le.

 

คุณนี่ไม่รู้อะไรเลย Don’t assume the worst.

你可真不知好歹。

Nǐ kě zhēn bù zhī hǎo dǎi.

*好歹 Hǎo dǎi ดีและชั่ว

*不知好歹 Bù zhī hǎo dǎi ไม่รู้จักชั่วดี

 

ฉันจะบอกคุณให้นะ คุณต้องเก๋าพอ ถึงจะมีคนมาชอบ Truth is, if you were cooler, you’d have more fans.

我跟你说,只要够拽,才会招人喜欢。

Wǒ gēn nǐ shuō, zhǐ yào gòu zhuāi, cái huì zhāo rén xǐ huān.

 

กรีดนิ้วด้วย Look at that pinky!

兰花指!

Lán huā zhǐ!

 

ฉันจำทางไม่เก่ง  have a bad sense of direction.

我方向感特别差。

Wǒ fāng xiàng gǎn tè bié chà.💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...