28 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูท่าเด็กพวกนี้จะเคารพเขาจริงๆ His players respect him!

看来这帮孩子真心服他。

Kàn lái zhè bāng hái zi zhēn xīn fú tā.

 

พวกนายสองคนไม่อยากอยู่กับฉันแล้วเหรอ You don’t want to work with me?

你们两个不想跟我混了?

Nǐ men liǎng gè bù xiǎng gēn wǒ hùn le?

 

เมื่อเขาเจอสาวๆ หน้าแดงอย่างกับก้นลิงเชียวนะ When he met girls, he blushed like a monkey’s butt.

刚见到小姑娘的时候那脸红得像一猴屁股似的。

Gāng jiàn dào xiǎo gū niáng de shí hòu nà liǎn hóng de xiàng yì hóu pì gu shì de.

 

ฉันจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง Check out this pose!

我给你们打个样行吧!

Wǒ gěi nǐ men dǎ gè yàng xíng ba!

 

ฉันเผลอหลับไปตอนไหน When did I fall asleep?

我什么时候睡着的?

Wǒ shén me shí hòu shuì zháo de?

 

คุณไม่กล้าพูด ฉันพูดแทนให้ไงล่ะ If you won’t say it, I’ll say it!

你不敢说我替你说。

Nǐ bù gǎn shuō wǒ tì nǐ shuō.

 

คุณยังจำความตั้งใจในปีนั้นได้ไหม Do you remember your enthusiasm?

你还记得当年的热情吗?

Nǐ hái jì dé dāng nián de rè qíng ma?💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...