12 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าปากร้ายนักนะ Stop being such a pushover.

嘴再刻薄点。

Zuǐ zài kè bó diǎn.

 

ฉันไม่อยากให้คุณไปขอร้องใครเลย  I can’t stand to see you begging.

我就见不得你去求人。

Wǒ jiù jiàn bù dé nǐ qù qiú rén.

*见不得 Jiàn bù dé เห็นเป็นไปไม่ได้(หมายความว่าเมื่อเห็นก็จะมีปัญหา)

 

เรื่องนี้ไม่ง่ายแบบที่คุณคิดหรอก It’s not as easy as what you think.

这事没你想那么容易。

Zhè shì méi nǐ xiǎng nà me róng yì.

 

อย่างเขาเรียกว่าหน้าไม่ให้แต่ใจรัก It’s called contrasted loveliness.

这叫反差萌。

Zhè jiào fǎn chā méng.

*反差萌 Fǎn chā méng หน้าไม่ให้แต่ใจรัก


💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...