14 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


จะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆ You must be hiding something.

这里面肯定有猫腻。

Zhè lǐ miàn kěn dìng yǒu māo nì.

*猫腻 Māo nì ไม่ชอบมาพากล ; เรื่องที่ไม่ชัดเจน; ปิดบัง ;หลบๆ ซ่อนๆ ;เปิดเผยไม่ได้ ;เรื่องภายใน

 

เขาเป็นคนไม่มีความจริงใจ ชอบเล่นอะไรที่ไม่ชอบมาพากล He is not an honest man, and is fond of playing tricks. 

他不是个诚实的人,就爱耍猫腻儿。

Tā bú shì gè chéng shí de rén, jiù ài shuǎ māo nìr. 

 

อย่าพูดถึงเลย เขาหยิ่งมาก Please, he’s so arrogant.

别提了,他狂得要命。

Bié le, tā kuáng de yào mìng.

 

ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่ทำตัวเหนือกว่าคนอื่น How he can be so proud without a decent job?

自己没有正经职业到整出优越感来了?

Zì jǐ méi yǒu zhèng jīng zhí yè dào zhěng chū yōu yuè gǎn lái le?

*优越感 Yōu yuè gǎn ความรู้สึกที่หยิ่งในศักดิ์ศรี; ความรู้สึกที่ภาคภูมิใจในตัวของตัวเอง

 

เขาไม่ทำงานทำการจริงๆเหรอ Does he really not have a job?

是不是真的不务正业?

Shì bú  shì zhēn de bú zhèng yè?

 

คุณไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ไหม Are you out of your mind?

你是不想活了是吗?

Nǐ shì bù xiǎng huó le shì ma?

 


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...